Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nationell doktorandkurs i ekonomisk historia

Publicerad

Avdelningen för ekonomisk historia är med och anordnar den nationella forskarutbildningen i ekonomisk historia. Detta samarbete inkluderar ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Samarbetet innebär ett introducerade internat för nyantagna doktorander, ett antal gemensamma grundkurser som ges i roterande turordning bland de olika lärosätena, samt gemensamma avhandlingsseminarier. Målet med den gemensamma forskarutbildningen är att säkra kvaliteten på doktorandutbildningen i ekonomisk historia. Den första kursen i samarbetet hölls i Uppsala under vårterminen 2014.

Bild på deltagarna i doktorandkursen

Avdelningen för ekonomisk historia har under hösten gett den andra gemensamma kursen Labor market in Economic-Historical Perspective med Christer Lundh som kursansvarig. Andralärare på kursen har varit Maria Stanfors från Lund och Svante Prado från Göteborg. Ett tiotal doktorander från hela Sverige deltog och den 9 och 10 december hölls det avslutande seminariet då doktoranderna presenterade sina papers.

Möt Stefania Galli

Bild på Stefania GalliStefania Galli läser första terminen på forskarutbildningen i ekonomisk historia på institutionen för ekonomi och samhälle i Göteborg. Stefania kommer från Italien och har bott i Sverige i tre år. Hon tog sin mastersexamen i juni 2014 från programmet International Business and Trade på Handelshögskolan. Inom programmet specialiserade hon sig inom ekonomisk historia och hon skrev även sin mastersuppsats inom ämnet.

Vad forskar du om?

Jag forskar om afrikansk ekonomisk historia med särskilt fokus på handel och utveckling, under både den koloniala och den postkoloniala perioden. Jag har arbetat med effekterna av liberaliseringen av handeln på kontinenten under den efterkoloniala perioden. Nu ska jag utöka mitt område för att även inkludera kolonial utveckling och ekonomiska resonemang för den europeiska koloniseringen.

Vad tycker du om den nationella doktorandutbildningen?

Hittills har jag bara haft möjlighet att vara med på en av kurserna men vad de gäller samarbetet så tror jag att det är ett bra sätt att skapa nätverk mellan doktorander inom ekonomisk historia i Sverige och dra nytta av olika perspektiv och bakgrunder.