Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Närmare 120 miljoner från VR till naturvetenskap och teknik

Publicerad

Forskare vid Göteborgs universitet får runt 119 miljoner kronor i etableringsbidrag och projektbidrag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för Naturvetenskap och teknikvetenskap 2019.

Vetenskapsrådet har idag fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap 2019.

Totalt beviljas närmare 1,2 miljarder kronor för åren 2019–2023. Av utdelade medel får forskare vid Göteborgs universitet cirka 119 miljoner kronor vilket motsvararar ungefär 10 procent.

– Det här visar att forskarna inom naturvetenskap vid Göteborgs universitet är framgångsrika på att dra in anslag, säger Göran Hilmersson, dekan och professor vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Ökat antal miljoner i forskningsmedel

Naturvetenskapliga fakulteten fick betydligt mer forskningsmedel än föregående år, närmare 90 miljoner i år jämfört med 52 miljoner föregående år.

Göran Hilmersson– För naturvetenskapliga fakultetens räkning är det glädjande att se att det är en större tilldelning i år jämfört med föregående år. Vilket naturligtvis också kan vara ett resultat av att det är flerårsanslag, det är ju bara möjligt att ha ett pågående anslag.

– Det är mycket stor konkurrens om pengarna och skillnadens mellan att få ett anslag eller inte kan många gånger vara hårfin. Forskningen vid Naturvetenskapliga fakulteten håller över lag mycket hög kvalitet, säger Göran Hilmersson.

Totalt ansökte 1642 forskare om medel inom utlysningen för Naturvetenskap och teknikvetenskap, varav 384 var kvinnor. Beviljande graden var 20 procent för kvinnor och 21 procent för män. 1 184 043 000 kronor beviljades totalt inom utlysningen vilket ger ett medelbidrag per år på 877 069 kronor.

Hela listan –  bidrag vid Göteborgs universitet inom utlysningen för Naturvetenskap och teknikvetenskap.

PROJEKTBIDRAG

Andreas Abel
Modal typteori med beroende typer
Datavetenskap (datalogi)
4 000 000 kronor

Håkan Andreasson
Globala egenskaper hos lösningar till Einstein-Vlasov systemet och till Vlasov-Poisson systemet
Matematisk analys
3 360 000 kronor

Alexandre Antonelli
Automatiserade släktträd för alla växter
Biologisk systematik, Evolutionsbiologi
4 910 000 kronor

Jakob Björnberg
Kvantteoretiska spinnsystem via sannolikhets- och representationsteori
Sannolikhetsteori och statistik
3 200 000 kronor

Deliang Chen
Koppling av förstärkt uppvärmning över den tibetanska platån till den ökade frekvensen av europeiska sommarvärmeböljor
Klimatforskning, Meteorologi och atmosfärforskning, Annan geovetenskap och miljövetenskap
2 475 000 kronor

Marica Ericson
Icke-linjär optisk mikroskopi med fokus på biosensorer och fotofarmaceutiska tillämpningar
Medicinsk laboratorie- och mätteknik, Atom- och molekylfysik och optik, Farmakologi och toxikologi
3 300 000 kronor

Leif Eriksson
Beräkningskemiska studier av oveckad protein-respons (UPR)
Teoretisk kemi
3 172 000 kronor

Mattias Goksör
Ultrasnabb frekvenskam-mikroskopi för singelcell-analys
Atom- och molekylfysik och optik, Biofysik
3 800 000 kronor

Morten Grøtli
Ljusreglerande kinashämmare som prober för att dissekera rollen av kinaser i mikroglia
Organisk kemi, Annan kemi, Biokemi och molekylärbiologi
3 914 000 kronor

Jennifer Horkoff
Icke-Funktioneela Krav för Maskininlärning: Möjliggöra Kontinverlig Kvalitetsmedvetenhet
Datorsystem
4 000 000 kronor

Johanna Höög
Strukturbiologi flyttar in i cellen för att avslöja mänskliga flagellers struktur och funktion
Strukturbiologi, Cellbiologi
4 000 000 kronor

Rebecka Jörnsten
Robusta, tolkingsbara djupa nätverksmodeller för prediktion
Sannolikhetsteori och statistik
3 200 000 kronor

Beidong Liu
Systematisk dechiffrering av interaktioner och regleringar under tillkomsten av fysiologiska proteinaggregat och neurodegenerativa sjukdomsaggregat vid åldrande
Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203), Mikrobiologi (medicinsk under 30109 och lantbruksvetenskaplig under 40302), Cellbiologi
3 160 000 kronor

Axel Målqvist
Numerisk homogenisering av heterogena material
Beräkningsmatematik
3 360 000 kronor

Thomas Nyström
Proteinkvalitetskontroll i åldrande celler genom genetiska interaktioner mellan mitokondrier och cellkärnan
Cellbiologi, Biokemi och molekylärbiologi
4 022 000 kronor

Vladislav Orekhov
Biomolekylärt NMR på nära håll
Biofysik, Strukturbiologi
4 400 000 kronor

Ruth Palmer
Kraften och fördelarna hos flera modellsystem för att avkoda och öka förståelsen av Anaplastiskt Lymfomkinas signalering
Cellbiologi
4 022 000 kronor

Umberto Picchini
Djupinlärning och likelihood-fri Bayesiansk inferens för stokastiska modeller
Sannolikhetsteori och statistik, Beräkningsmatematik
3 200 000 kronor

Isaac Santos
Är hastigheter för fasthållande av ”blått kol” underskattade?
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser, Geokemi
3 805 000 kronor

Gerardo Schneider
X-LEGAL: Smarta juridiska kontrakt
Datavetenskap (datalogi), Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
4 000 000 kronor

Erik Selander
Lipidsignaler i akvatiska miljöer
Ekologi
3 186 000 kronor

Daniele Silvestro
Nya metoder för att härleda befolkningsdynamik från fossila fynd
Evolutionsbiologi
4 119 000 kronor

Sebastiaan Swart
Småskaliga processer under Antarktis havsis - en nyckel för globala värme- och koldioxidbudgeten?
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser, Meteorologi och atmosfärforskning
3 966 000 kronor

Vitali Zhaunerchyk
Studier av sekundärstrukturer hos isolerade neutrala och laddade peptider på atomnivå
Atom- och molekylfysik och optik
3 200 000 kronor

Johan Åkerman
Spinnströmsdrivna och växelverkande magnetodynamiska solitoner - kulor, droppar, och dynamiska skyrmioner
Den kondenserade materiens fysik, Nanoteknik, Annan elektroteknik och elektronik
4 200 000 kronor

ETABLERINGSBIDRAG

Anne Bjorkman
Att förutsäga arters respons till ett förändrat klimat i ett varmare Arktis
Ekologi, Naturgeografi
4 400 000 kronor

Gregory Gay
Context-Infused Automated Software Test Generation
Programvaruteknik
3 900 000 kronor

Claudia Jessen-Trefzer
Utveckling av nya antibiotika som drar fördel av specifika egenskaper hos mykobakteriellt membran
Mikrobiologi (medicinsk under 30109 och lantbruksvetenskaplig under 40302), Organisk kemi, Biokemi och molekylärbiologi
3 332 000 kronor

Anders Lundgren
Biomimetisk designstrategi för att rikta nanopartiklar till specifika mikromiljöer
Materialkemi
4 000 000 kronor

Daniel Midtvedt
Nytt ljus på cellnedbrytning: holografisk avbildning av biomolekylära kondensat
Annan fysik
4 400 000 kronor

Seyed Mohsen Mirkhalaf Valashani
Djupinlärnings-baserad flerskalig modellering av fiberförstärkta biokompositer
Teknisk mekanik
3 600 000 kronor

Kristina Seftigen
Är torka en del av den nya normen i Sverige - integrering av klimatmodeller och proxydata för bättre inblick i hydroklimatets historia och framtid
Klimatforskning
3 488 000 kronor

Läs mer