Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Minskat avfall kräver nya tänkesätt

Publicerad

Konsumtionen ökar stadigt och därmed också avfallet. Men om avfallet ska minska krävs nya sätt att tänka. Det går inte att åstadkomma verkliga förändringar samtidigt som konsumtionen rullar på som tidigare. Det hävdar Richard Ek, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap i Helsingborg och för tillfället gästforskare på Centrum för konsumtionsvetenskap.

Det forskningsprojekt som Richard Ek arbetar i heter ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande” och handlar om hur kommuner arbetar med avfallsförebyggande åtgärder, men också om vilka idéer som behöver implementeras för att avfall inte ska uppkomma över huvud taget. Idag bygger avfallsplaneringen på att var sak läggs på sin plats, exempelvis i olika fraktioner som plast, glas och papper.

Idag bygger avfallsplaneringen på att var sak läggs på sin plats.

- Det som är svårast och som jag jobbar med just nu, är att den sortens planeringstänkande inte fungerar när det gäller avfall som ännu inte finns och som ska förbli frånvarande, säger Richard Ek. Det avfallet är någonting som man måste förhålla sig till men som inte är påtagligt eller materialiserat. Då krävs ett annat tankesätt, en annan ansats till hur man ska planera.

Elefanten i rummet

Producenter, konsumenter och kommuner förväntas alla ta sitt ansvar för att minska avfallsmängderna, men konsumtionen i sig diskuteras inte.
- Konsumtionen är den stora elefanten i rummet, som ingen pratar om, säger Richard Ek. Folk som jobbar med avfallsfrågor är väl medvetna om att konsumtionen måste adresseras. Men det är politiskt omöjligt, eftersom vi lever i en ekonomi där tillväxten och företagens välmående låser fast oss i att konsumtionen inte får stoppas.

Vi har svårare att föreställa oss kapitalismens slut än världens undergång.

Richard Ek ser föreställningarna och idéerna som grundläggande för att skapa förändring och menar att vi behöver skapa alternativa bilder för att gå vidare utifrån det läge där vi nu befinner oss. Det vi inte ens kan föreställa oss kan heller inte bli verklighet.
- Det är svårt att föreställa sig hur en ekonomi som inte bygger på de klassiska bitarna kring tillväxt och enskilt ägande ser ut. Vi har svårare att föreställa oss kapitalismens slut än världens undergång, säger Richard Ek.

Cirkulär ekonomi

Något som har dykt upp som en lösning på avfallsproblemet är så kallad cirkulär ekonomi, som innebär att varor ingår i ett kretslopp, där avfall blir till råvara för nya produkter. Men Richard Ek är tveksam till om en sådan teknisk lösning kan åtgärda dilemmat, som består i att vi helst vill konsumera och ha en likadan ekonomi som den vi har, men som ändå skapar hållbarhet.
- Därför undersöker jag också vad det är för idéer och ontologi som ligger bakom cirkulär ekonomi, säger Richard Ek. För den ger ju ett löfte om att vi kan fortsätta som vanligt, men ändå, genom att skapa ett kretslopp, undvika avfall och resursslöseri.

Avfallsförebyggande stad

I projektet deltar forskare från Lunds universitet, Göteborgs universitet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Projektledare är Hervé Corvellec från Lunds universitet och Gothenburg Research Institute vid GU. Patrik Zapata är en annan forskare från Göteborgs universitet. Här på CFK arbetar Richard Ek med flera artiklar. En av dem utgår från att bygga ett scenario med utgångspunkt i en avfallsförebyggande stad. Det innebär exempelvis att stadskärnan fylls av avfallsförebyggande verksamheter som retrobutiker, second hand, bytesmarknader och ställen som cykelkök, där människor själva kan reparera sina prylar.

Växande intresse

Traditionellt har forskningsfältet dominerats av naturvetenskap och teknologi, men nu växer intresset för samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på avfall.
- Vi gick ut med inbjudan till en workshop i Helsingborg för samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på avfall. Vi trodde det skulle bli en liten workshop med 15-20 presentationer, men vi fick in 70 papers och måste ha parallella sessioner, säger Richard Ek.


Richard Ek kommer att vara på CFK ungefär varannan vecka till och med augusti, och tycker att CFK är ett lugnt och bra ställe för att få skrivro. Han kommer också att hålla i två seminarier för CFK/GRI, ett om hur vi fostras till avfallsförebyggande medborgare och ett om cirkulär ekonomi.


Kontakt: Richard Ek, richard.ek@ism.lu.se
Projektets hemsida