Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel beviljat till den nationella forskarskolan i ekonomisk historia

Handelsbankens forskningsstiftelser ger 466 000 kronor till Den nationella forskarskolan i ekonomisk historia. Det betyder att hela det sökta anslaget beviljas. Anslaget kommer att användas till att täcka kostnader för resor och logi i samband med kurser, seminarier och internat i forskarskolans regi.

Den nationella forskarskolan i ekonomisk historia startade 2014 som ett samarbete mellan institutionerna/avdelningarna för ekonomisk historia i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Samarbetet har det övergripande syftet att säkra en hög kvalitet på forskarutbildningen i ekonomisk historia i Sverige. Mer specifika mål för forskarskolan är att:

  • erbjuda nationella forskarutbildningskurser i ekonomisk historia,
  • ge alla doktorander tillträde till forskarutbildningskurser utanför det egna lärosätet,
  • ge alla doktorander möjligheten att ta del av kompetensen inom ekonomisk historia vid andra lärosäten, samt att
  • erbjuda doktoranderna möjlighet att möta doktorander och forskare vid andra lärosäten


Kontaktperson för den nationella forskarskolan i ekonomisk historia på Handelshögskolan är Christer Lundh, Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle.