Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med kritiskt perspektiv på digitalisering av utbildning

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Annika Bergviken Rensfeldt, verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som docent i pedagogik.

Annika Bergviken Rensfeldt disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2010, med avhandlingen Opening Higher Education. Discursive transformations of distance and higher education government. I avhandlingen som handlade om 1990- och 2000-talets svenska högskolereformer kring att öppna, bredda och göra högre utbildning mer flexibel, konstaterade hon bland annat att de goda intentionerna att skapa ett mer demokratiskt högskolesystem också reglerar individer, institutioner och högskolesystem och skapar maktordningar och utestängningar.

Efter disputationen har Annika Bergviken Rensfeldt vidareutvecklat intresset för digitalisering av utbildning och med kritisk blick studerat företeelser som beskrivs ligga i framkant på skolutvecklingen – sociala medieplattformar, IT-mässor och policynätverk.

Hon har ingått i en forskningsgrupp som med stöd från Vetenskapsrådet undersökt hur lärare använder sociala medier för kollegialt utbyte kring sin undervisning. Forskningen ger stöd för det professionella lärande sådant utbyte kan ge över tid och i större tematiska grupper, men problematiserar också att lärares kompetensutveckling och digitala arbete flyttas ut på kommersiella sociala medieplattformar.

Annika Bergviken Rensfeldt gör också empiriska studier av de ofta internationella policynätverk, idéer och event som blivit vanligare i och med digitaliseringen och marknadiseringen av utbildning.

För mer information, kontakta Annika Bergviken Rensfeldt: e-post:
annika.bergviken-rensfeldt@gu.se, tel: 031-786 2823