Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Malin Nilsson får Per Nyströms vetenskapspris 2015

Publicerad

Malin Nilsson, filosofie doktor i ekonomisk historia, har tilldelats Per Nyströms vetenskapspris 2015 (30 000kr) av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället i Göteborg (KVVS). Malin Nilsson är verksam på institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och disputerade under våren 2015.

Hon har i sin avhandling, Taking work home, undersökt kvinnors industriella hemarbete under tidigt 1900-tal, ett tidigare av olika skäl förbisett område. Utifrån ett svårbearbetat källmaterial har hon med skarpsinne, mod och energi kunnat formulera tydliga och intressanta resultat rörande dessa många kvinnors levnads- och arbetsförhållanden.”

Priset överlämnas vid KVVS högtidssammanträde den 24 januari 2016.

Fakta om Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället

KVVS grundades 1778 och är en av landets äldsta akademier. Akademin omfattar alla vetenskapsområden och har sju vetenskapsavdelningar (matematiska och tekniska vetenskaper, fysiska vetenskaper, kemiska vetenskaper, biologiska vetenskaper, medicinska vetenskaper, rätts- och samhällsvetenskaper samt teologi, filosofi och språkvetenskaper). KVVS har dessutom en vitterhetsavdelning som omfattar humanistiska ämnen som historia, arkeologi, litteraturvetenskap, idéhistoria med mera.

KVVS uppgift är att arbeta för vetenskaplig forskning, högre utbildning och vitterhet i Göteborg med omnejd. De arbetar också för att öka kontakterna mellan vetenskap och samhälle.

I de ursprungliga stadgarna står dessutom att akademin ska främja det samhälleliga nyttiggörandet av vetenskapliga framsteg.

Läs mer om Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället