Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klas Rönnbäck befordrad till professor i ekonomisk historia

Publicerad

Klas Rönnbäck har 2019-01-24 blivit befordrad till professor i ekonomisk historia, vid Göteborgs universitet. Bedömarna, som är alla eniga i sina utlåtanden anser att Klas Rönnbäck har utmärkta vetenskapliga meriter och en hög grad av pedagogisk skicklighet och erfarenhet.

Klas Rönnbäck disputerade 2010 i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet med sin avhandling ”Commerce and Colonisation. Studies of Earlie Modern Merchant Capitalism in the Atlantic Economy”. Avhandlingen fokuserade på handeln med kolonialvaror över Atlanten under tidig-modern tid. För denna avhandling belönades han med Per Nyströms vetenskapspris av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Efter sina doktorandstudier fick Klas ett stipendium av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och fick en Postdoc-tjänst i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Hans forskning kom under denna tid främst att inriktas mot att studera den transatlantiska slavhandelns konsekvenser i Afrika, i synnerhet för exempelvis levnadsstandarden för den vanliga befolkningen. Detta resulterade i ett flertal refereegranskade artiklar publicerade i internationella tidskrifter, samt en bok utgiven av Routledge förlag: Labour and Living Standards in Pre-Colonial West Africa: The Case of the Gold Coast (2016).

Klas har sedan dess lett flera forskningsprojekt. Under senare år har hans forskning främst fokuserat på investeringar i Afrika under kolonialtiden, i syfte att undersöka hur hög avkastningen på dessa investeringar var. Denna forskning kommer publiceras i en bok utgiven av Palgrave Macmillan under hösten 2019.

Utöver sin egen forskning har Klas också haft ett antal bedömningsuppdrag som sakkunnig och medlem i betygskommittéer, samt varit referee för ett stort antal internationella tidskrifter och finansiärer. Han började undervisa på grundnivå redan under sin tid som doktorand och har nu mer än 10 års erfarenhet av detta. Han har också erfarenhet av att undervisa på doktorandkurser och har även varit handledare för ett antal doktorander. Han är också sedan 2016 studierektor för forskarutbildningen i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet.