Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Joacim Waara medverkar i seminariet "Myter och fakta om immigration och arbetsmarknad"

Publicerad

Joacim Waara medverkar i seminariet "Myter och fakta om immigration och arbetsmarknad"

Strömmen av människor till Sverige har som bekant varit mycket stor under det senaste halvåret. Även om det av olika skäl skett en minskning på sista tiden, kommer inflödet av flyktingar och andra invandrare att fortsätta i betydande skala. Själva mottagningen av nyanlända är förknippad med flera problem som måste lösas akut. På längre sikt är en central fråga huruvida invandrare integreras i arbetslivet. För att uppnå positiva resultat behövs väl underbyggd kunskap om hur förutsättningarna ser ut, både beträffande vad de som kommer har med sig i bagaget och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Det är angeläget att inte myter av olika slag får spridning. Detta seminarium ska med hjälp av personer som har kunskap om invandring och arbetsmarknad presentera realistiska bilder av den rådande situationen.

Tid: tisdagen den 1 mars kl. 13.15 - 16.20
Plats: sal B 23, Handelshögskolan. Vasagatan 1, Göteborg.
Moderator: Bengt Furåker, föreståndare WE

Program

13.15 - 13.20 Välkomna!

13.20 - 13.50 Integrationspolitik och de utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden
Andrea Spehar, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

13.50 - 14.20 Tid till första löneinkomst – betydelsen av ålder vid invandring och invandringsår 
Torun Österberg, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

14.20 - 14.50 Migration och det demografiska dilemmat
Joacim Waara, Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet

14.50 - 15.20 Kaffe

15.20 - 15.50 Invandrares väg in på arbetsmarknaden - utbildningens betydelse
Lars-Erik Olsson, Högskolan i Borås, och Per-Olof Thång, Göteborgs universitet

15.50 - 16.20 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar på den regionala arbetsmarknaden
Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen, Göteborg

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till alla intresserade. Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra som du tror kan vara intresserade.

Vänligen anmäl dig senast den 25 februari på följande länk: till anmälan.

Har du några frågor om seminariet, vänligen kontakta Bengt Furåker. Email: bengt.furaker@socav.gu.se tel: 031-786 4801

Varmt välkommen!