Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inbjudan till boksläpp - "Willinska Stiftelsen-från fattigskola till stipendiestiftelse" - av Martin Fritz och Gudrun Nyberg

Boken beskriver Willinska stiftelsens verksamhet under sin snart 250-åriga historia. Från början var stiftelsen inriktad mot utbildning och stöd (ibland även mat och husrum) till särskilt fattiga och utsatta barn (Willinska fattigfriskolan på Stampen), och fram till 1800-talets senare hälft hade över 10 000 barn fått undervisning i denna skola. Därefter omvandlade den till slöjdskola i internatform för pojkar i åldern 12-15 år fram till 1945. Sedan mitten av 1970-talet lämnar Willinska stiftelsen stipendiestöd till barn och ungdomar i Göteborg som hjälp för deras utbildning.

Martin Fritzär professor emeritus vid avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han har en lång forskargärning bakom sig med tonvikt på främst svensk industrihistoria, andra världskrigets ekonomiska historia och under senare tid staden Göteborgs ekonomiska historia.

Gudrun Nyberg är läkare och hennes arkivstudier med fokus på 1700-talet, har resulterat i fem böcker. Två av dem är baserade på doktor C. Carlanders sjukjournaler från Göteborg 1793-1814. För de övriga har hon i många olika källor funnit små ledtrådar som tillsammans ger en bild av en människa och dennes liv. Samma teknik har använts för inslaget i den aktuella boken.

I samband med utgivningen av boken bjuder Willinska stiftelsen in till boksläpp.

Dag: måndag 16 juni
Tid: 17.00
Plats: Segerstedt-salen, Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken

Välkomna!