Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur fraktar konsumenter hem sina matinköp?

Publicerad

Vilka färdmedel och vilka bärmedel använder konsumenter för att frakta hem sina matinköp?

"Under de senaste årtiondena har det skett en mycket snabb utveckling inom logistiken på de allra flesta områden. Ny kunskap, nya metoder och arbetssätt har på många sätt förbättrat varuflödena från produktion till konsumtion. I
ett viktigt avseende har denna utveckling dock inte varit lika påtaglig och det gäller den logistik som sker mellan köpet (t ex i en matvarubutik) och den plats på vilken den konsumeras (t ex hemma vid köksbordet)."

Så inleder Ulrika Holmberg och Johan Hagberg kapitlet Konsumenters logistik vid matinköp för att sedan berätta hur konsumenter verkligen gör. Kapitlet ingår i boken Vägskäl som presenterar resultat från riks-SOM-undersökningen som genomfördes 2012.

Läs Konsumenters logistik vid matinköp i fulltext

Mer om SOM-undersökningen

 
Ulrika Holmberg
är föreståndare på Centrum för konsumtionsvetenskap samt lektor vid Företagsekonomiska institutionen.

Johan Hagberg är föreståndare vid Centre for Retaling samt lektor vid Företagsekonomiska institutionen.