Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gregg Bucken-Knapp är ny ledamot av CERGU:s styrgrupp

Publicerad

Gregg Bucken-Knapp, universitetslektor vid Förvaltningshögskolan är ny ledamot av Centrum för Europaforskning, CERGU:s styrgrupp. Centrum för Europaforskning (CERGU) är en mångvetenskaplig, nätverksorganiserad centrumbildning på Göteborgs universitet, vars syfte är att främja forskning om Europa inom hela universitetet.

Gregg Bucken-Knapps nuvarande forskning undersöker ledningsdynamiken i att integrera EU-medborgare i stadsområden. Han är medlem i den svenska forskargruppen Urban Europe Joint Programming Intitiative projekt "IMAGINATION: Urban Implications and Governance of CEE Migration”, 2013-2016. Han är också den transnationella samordnare och huvudansvarig i svenska laget för European Commission Directorate-General Justice finansierade projektet “Local Welcoming Policies: EU Migrants” (2015-2016), som kommer att kartlägga de befintliga reglerna för välkomnande av EU-medborgare i sex stora europeiska städer och belysa utmaningarna av styrelseformerna i samband med utvecklingen av politiken för välkomnande av dessa nya invånare.

Bucken-Knapp:s senaste publikationer 2014 består i att han är medredaktör för ett specialnummer av tidskriften Comparative European Politics, med fokus på de europeiska politiska partierna och migrationspolitik, samt co-redigerade av antologin The Discourses and Politics of Migration in Europe (Palgrave, 2013). Han är också medredaktör för den kommande antologin Discursive Governance in Politics, Policy and the Public Sphere (Palgrave, 2015) och en av redaktörerna för Scandinavian Journal of Public Administration.