Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsprojekt inom CGHRM får 3,2 miljoner

Publicerad

AFA pengar

Anna Cregård, Förvaltningshögskolan, Tina Kankkunen och Erik Berntsson, Stockholms universitet har av AFA Försäkring beviljats 3,2 miljoner för projektet Expertfunktioner och linjechefer i samspel: om professionalisering, genus och utveckling av hållbara yrkesroller i framtidens välfärdsorganisationer. Projektet gavs 2014 planeringsbidrag av Centrum för global HRM och är det första projektet som får ett externt större forskningsmedel.

- Vi är naturligtvis väldigt glada över det positiva beskedet att projektet beviljats forskningsmedel. Det ses som ett kvitto på att centrets gemensamma arbete med att verka både för den praktiska relevansen och den vetenskapliga kvaliteten lyckats, säger Per Thilander, en av centrumföreståndarna.

Projektledaren Anna Cregård, lyfter också fram ansökningsseminarierna som en viktigt bidragande faktor.
- Vi fick stor hjälp av ansökningsseminarierna som gjorde att vi kunde skriva fram en riktigt bra ansökan som vi också fick projektmedel för. Vi är jätteglada för detta.

Centrum för global HRM påbörjar nu arbetet med 2015 års ansökningsseminarier med förhoppningen om att fler projekt beviljas externa projektmedel.

Läs mer på AFA:s hemsida