Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning om slaveriets betydelse för ojämlikheter i rikedom

Publicerad

Vetenskapsrådet har beslutat att finansiera ett tre-årigt forskningsprojekt i ekonomisk historia med drygt 5, 6 miljoner kronor. I projektet kommer Klas Rönnbäck (projektledare), Dimitrios Theodoridis och Stefania Galli, alla tre forskare i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, att undersöka hur rikedomsfördelningen mellan hushållen såg ut i en karibisk plantageekonomi från mitten av 1700-talet fram till 1917, och hur den förändrades över denna tid.

Under 1700-talet baserades dessa ekonomier helt på slavarbetskraft, men under 1800-talet förändras detta i och med att slaveriet formellt avskaffas. Det forskarna vill undersöka är hur detta påverkade ojämlikheten i dessa samhällen. I det case som ska studeras finns det ett synnerligen detaljerat källmaterial bevarat som gör det möjligt för dem att följa utvecklingen på hushållsnivå över tid.

Viktig fråga för att förstå den ekonomiska utvecklingen

Slaveriet var av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Amerika, inte minst i Karibien, vilket gjorde att slaveriets avskaffande också torde ha fått stora socio-ekonomiska konsekvenser. Exakt vilka dessa konsekvenser var är dock mindre väl utforskat. Många studier har dock menat att de forna slavarna fortsatte att vara exploaterade även efter att slaveriet avskaffades, men då formellt på andra vis. Detta har visat sig spela stor roll för varför exempelvis afro-amerikaner i USA än idag är socio-ekonomiskt fattigare än många andra grupper. En brist i tidigare forskning är dock att man inte har kunnat studera detta kvantitativt för hela befolkningen i de områden som har studerats, utan att empirin ofta varit anekdotisk.

Forskarna hoppas kunna skapa en detaljerad bild av hur 1800-talets stora omvälvningar i den här delen av världen påverkade de enskilda hushållens rikedomar i hela det samhälle de undersöker, och därmed hela samhällets fördelning av rikedomar.

- Resultaten kan ge oss en ökad förståelse för vilka konsekvenser som historiska ojämlikheter kan ha för socio-ekonomisk utveckling liksom för nutida fördelning av resurser, säger Klas Rönnbäck.

Projektets titel: Omkastade eller persistenta rikedomar? Institutioner och ojämlikhet i rikedomar i en karibisk plantageekonomi, 1750-tal till 1917