Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo

Publicerad

#Metoo har gjort det enskilda till det gemensamma och det behövs en kollektiv respons från civilsamhälle, regering och riksdag, polis- och rättsväsende med mera, sa Margareta Hydén i det frukostseminarium om sexuella trakasserier som forskningsrådet Forte anordnade innan jul.

Margareta Hydén är professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet samt gästprofessor i kriminologi, Stockholms universitet, och var en av de fyra forskare som deltog i seminariet. Seminariet filmades och går nu att se på webben.

Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet, tog upp #metoo ur ett arbetsmiljöperspektiv och gick bland annat igenom vad som krävs av en arbetsledning för att hantera de här problemen. Katja Gillander Gådin, professor vid Mittuniversitetet, berättade om undersökningar från skolvärlden och visade bland annat på hur trakasserier normaliseras hos individer, i organisationer och upp till samhällsnivå.

– Det måste bli konsekvenser för de som utsätter andra, och för de som väljer att inte se. Enbart information har ingen effekt, sa hon.

Fredrik Bondestam, forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning menade att kunskapen om sexuella trakasserier generellt fortfarande är låg, men att det bland annat handlar om hur vi förhåller oss till den kunskap som finns.

– Föreställningarna om varför det sker är fortfarande otroligt starka. Vi gör inte heller den kunskap som finns till något som vi faktiskt använder oss av. Det handlar om att göra sig aktivt okunnig, att lägga hela sin intellektuella förmåga på att undvika att veta, sa Fredrik Bondestam.

Skribent: Inga-Bodil Ekselius