Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elin Slätmo, gästdoktorand på Australian Centre for Cultural Environmental Research (AUSCCER) i Wollongong

Publicerad

Elin Slätmo, avdelningen för kulturgeografi, gästdoktorand på AUSCCER, universitetet i Wollongong 4 oktober-15 december.

Syftet med Elins vistelse på AUSCCER är att interagera med forskare inom geografi och andra discipliner som finns representerade vid Wollongongs universitet. Elins avhandling har arbetsnamnet "Jordbruksmark i omvandling. Drivkrafter och relationer bakom omvandling av jordbruksmark i Sverige och Norge”. Syftet med avhandlingen är att undersöka drivkrafter bakom omvandling av jordbruksmark till annan markanvändning i fallstudieområden i Sverige och Norge. Besöket på AUSCCER gör det möjligt att presentera resultat från doktorandprojektet i ett internationellt sammanhang, vilket kan bidra med nya perspektiv och infallsvinklar. AUSCCER:s fokus på samhällsvetenskaplig miljöforskning är också direkt i linje med Elins huvudsakliga forskningsintressen vilket innebär olika aspekter av relationerna mellan människan och den fysiska miljön (t.ex. hur vi värderar, planerar och använder fysiska resurser). Elin är speciellt intresserad av idéer, teorier och analyser för hållbar markanvändning och resursförvaltning. Möjligheten att besöka en ny internationell forskningsmiljö och träffa människor med samma intressen men med olika bakgrunder och perspektiv kommer vara en stor fördel för avslutandet av doktorandprojektet tillsammans med breddning av nätverk för framtida forskningssamarbeten.

socialsciences.uow.edu.au/ausccer/index.html