Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Cyberfabriker: Om tillverkning av nyheter i ett automatiserat samhälle - Söderbergseminariet

Publicerad

Det är sedan länge känt att medierna inte bara förmedlar nyheter, utan också tillverkar dem. Men hur gör de det? På Söderbergseminariet den 16 maj pratar Barbara Czarniawska om sina studier av de tre nyhetsbyråerna TT i Sverige, ANSA i Italien och Reuters i Storbritannien.

I boken Cyberfactories - How news agencies produce news pekar hon på att utvecklingen går mot ökad automatisering, standardisering och att maskiner av olika slag spelar en allt mer central roll i nyhetsproduktionen.  

Tid: 16 maj kl 15:00 – 16:30
Plats: Sal B33, Handelshögskolan
Anmälan: senast 15 maj via denna länk

Barbara Czarniawska är senior professor i allmän företagsekonomi vid Gothenburg Research Institute (GRI). Hon har studerat organiseringsprocesserna i flera länder och skrivit om det på polska, engelska, svenska och italienska. Bland hennes särskilda intressen räknas fältstudiemetodik, narrativa ansatser i organisationsstudier och kopplingen mellan ledningspraktik och populärkultur. Hennes senaste böcker på svenska är En teori om organisering (2006/2014), Den tysta fabriken (2009) och Ute på fältet, inne vid skrivbordet (2014).

Läs en intervju med Barbara Czarniawska

Söderbergseminariet

Genom en donation från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser bekostas sedan 2002 en tidsbegränsad professorstjänst för en särskilt förtjänt forskare inom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den nuvarande innehavaren av denna sk Söderbergprofessuren är Barbara Czarniawska som har sin hemvist vid Gothenburg Research Institute.