Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Biolog tilldelas forskningspriset 2019

Publicerad

Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2019 tilldelas Christine Bacon vid institutionen för biologi och miljövetenskap. Hennes forskning är inom växtsystematik handlar om att visa på makroevolutionära mönster genom att kartlägga utrotningshotade arter i tropisk regnskog.

 

Hur känns det att bli tilldelad fakultetens forskningspris?

– Jag är stolt över att bli erkänd av fakulteten för min forskning och att få representera min institution och Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier. Jag är även hedrad över att ses som en förebild för andra kvinnor och studenter på min institution och inom mitt forskningsområde, säger Christine Bacon.Porträttbild på Christine Bacon i trädgård.

Vad handlar din forskning om?

– Den handlar om att utifrån tid och rum visa på mönster i den biologiska mångfalden. I min forskning för jag samman genetisk, morfologisk; organismers form och uppbyggnad, ekologisk och geologisk information för att förstå systematik och diversifiering i markbundna system. Jag arbetar med såväl samlingar, fältarbete och i labb, så även om mitt expertområde handlar om tropiska växter så forskar jag inom ett brett spektra. Sedan är jag även mycket intresserad av biologiska hotspots, alltså de områden på jorden som har högst biologisk mångfald, hur dessa områden uppstår, dess funktion och bevarande.

Vad kan samhället ha för nytta av din forskning?

– Vi kan inte skydda det som vi inte känner till. Vi står snart inför en av de allvarligaste utrotningar i jordens historia. Vi människor har ett etisk och moraliskt ansvar för att skydda arter och dess miljö, det är även viktigt för vårt egen överlevnad, vi människor behöver växter för mat, medicin och för tak över huvudet
Ett stort problem både inom vetenskapen och för samhället är artförlust och den enda lösningen är att förstå och bevara biologisk mångfald. Min forskning inom systematik och biodiversitet kan fungera som ett bidrag för att finna kreativa lösningar för den kris som den biologiska mångfalden står inför.

Vad har du på gång den närmsta tiden och har du några framtidsplaner?

– Just nu arbetar jag med att ett forskningsprojekt som handlar om hur nya arter uppstår i naturen. Min post dok och jag har även samlat in palmer i Amazonas för att finna upprepande mönster och studera ekologins roll i denna process. Jag håller även på att starta ett projekt om populationsgenomik och miljöanalys av sydamerikanska bromeliader, en artfamilj som på många sätt representerar tropisk mångfald. Som forskare drivs jag av att motverka mass-utdöenden av arter och därför vill jag göra mer forskning om att bevara biologiska hotspots. Mitt långsiktiga mål är därför att utveckla en stark forskargrupp som studerar tropisk biologisk mångfald. Med palmer som modeller kommer vi undersöka bildandet, hopsättningar, utbredningar av miljöer med stor biologisk mångfald och vad som hotar dessa områden, säger Christine Bacon.

Motiveringen lyder:

”Christine Bacons forskning avancerar vår förståelse för växtsystematik och dess evolution genom att påvisa makroevolutionära mönster i artmångfalden i tropiska regnskogar. Systematisk biologi och forskning kring biologisk mångfald kommer att fortsätta vara en drivande kraft i att hitta lösningar på mass-utdöenden av arter, vilket kräver kunskap på många nivåer såsom ekosystem, arters diversitet och genetisk variation. Christines Bacons forskning syftar till att kategorisera hotstatus för arter och möjliggöra deras skydd genom nationella och internationella lagar och är därmed till global gagn för bevarandebiologin. Hon utvecklar och integrerar automatiserade redskap för bevarandeanalyser genom nya robusta, molekylära metoder. Christine Bacon har genom detta bidragit till att vitalisera forskningen inom biodiversitet vid Göteborgs universitet.”

Om forskningspriset

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Pristagaren får ett diplom och ett forskningsanslag om 250 000 kr. Priset kommer att delas ut på fakultetsdagen den 13 november.