Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på krabb0r på strand
Foto: Linus Brunnström
Länkstig

Analys av samverkansprojekt inom den maritima sektorn

Publicerad

Linus Brunnström återrapporterade projektet Maritim utveckling i Bohuslän, för politiker och tjänstemän från Fyrbodals kommuner, den 18 juni. Syftet med projektet har varit att stötta lokala Bohuslänska företag genom bland annat coachningsinsatser, kallade sprinter. 114 företag från många olika branscher deltog i sju olika sprinter.

Linus Brunnström, som är forskare vid avdelningen för innovation och entreprenörskap, Centrum för kunskapsintensiva innovationsekosystem och Centrum för hav och samhälle, vid Göteborgs universitet, har utvärderat och analyserat de coachningsinsatser som har gjorts under projektets gång. Projektet har involverat bland andra Fyrbodals kommuner, det entreprenöriella ekosystemet med fokus på hav i Västsverige och Göteborgs universitet.

Linus sammanfattar resultatet som väldigt lyckat trots pandemin. Företagen upplevde att coachningen gjorde affärsmässig skillnad och upp till 14 personer anställdes av företagen som en direkt konsekvens av coachningen.

Bild
Bild på diigtal presentation

Pandemins effekter

Effekterna av Coronapandemin har hittills slagit olika för de deltagande företagen där ungefär en tredjedel inte hade upplevt någon stor skillnad, en tredjedel upplevde en negativ effekt och en tredjedel upplevde en positiv effekt, mycket som följd att de redan hade mycket försäljning online. Efter projektet nu avslutats har flera av de Bohuslänska kommunerna startat företagsarenor där lokala företagare kan vända sig för att få hjälp att utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

Bild
Digital presentation

Rapporten om den maritima sektorn och dialogen med politiker och tjänstemän från Fyrbodals kommuner utgör viktiga former av samverkan för forskare inom innovation och entreprenörskap.