Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Äldre böcker och avhandlingar tillgängliggjorda digitalt

Publicerad

Nästan 40 avhandlingar och böcker från skriftserierna ”Meddelanden från Ekonomisk-Historiska Institutionen vid Göteborgs universitet och ”Rapporter från Ekonomisk-Historiska Institutionen vid Göteborgs universitet” har blivit tillgängliggjorda digitalt. Titlarna finns nu fritt tillgängliga som e-böcker (PDF) i Libris.

De som har möjliggjort detta är Stefan Öberg, forskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, tillsammans med avdelningen för Digitala Tjänster vid Universitetsbiblioteket (UB).

- Förhoppningsvis kan detta göra tidigare forskningsresultat mer tillgängliga för framtida forskning, säger Stefan Öberg.

Tillgängliggjorda böcker och tidsskrifter

Författare                 År    Titel
Fritz, Martin1965Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm : en studie i finansieringsproblematiken under exploateringstiden 1891-1903
Fritz, Martin1967Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad : 1883-1913 : de svenska exportföretagens produktionsutveckling, avsättningsinriktning och skeppningsförhållanden
Fritz, Martin1967Svensk järnmalmsexport 1883-1913.
Fritz, Martin1969Kirunagruvornas arbetskraft 1899-1905 : rekrytering och rörlighet
Kuuse, Jan1969Varaktiga konsumtionsvarors spridning 1910-1965 : en indikator på välståndsutvecklingen i Sverige
Kuuse, Jan
 
1970Från redskap till maskiner : mekaniseringsspridning och kommersialisering inom svenskt jordbruk 1860-1910
Kuuse, Jan1970Inkomstutveckling och förmögenhetsbildning : en undersökning av vissa yrkesgrupper 1924-1959
Olsson, Ulf1970Lönepolitik och lönestruktur : Göteborgs verkstadsarbetare 1920-1949
Olsson, Ulf1971Regionala löneskillnader inom svensk verkstadsindustri 1913-1963
Olsson, Ulf1973Upprustning och verkstadsindustri i Sverige under det andra världskriget.
Fritz, Martin1974Ernest Thiel, finansman i genombrottstid
Fritz, Martin1974German steel and Swedish iron ore 1939-1945
Herlitz, Lars1974Fysiokratismen i svensk tappning 1767-1770
Herlitz, Lars1974Jordegendom och ränta : omfördelningen av jordbrukets merprodukt i Skaraborgs län under frihetstiden
Kuuse, Jan1974Interaction between agriculture and industry : case studies of farm mechanisation and industrialisation in Sweden and in the United States 1830-1930
Kylebäck, Hugo1974Konsumentkooperation och industrikarteller : Kooperativa förbundets industriföretag före 1939 med särskild hänsyn till margarin-, kvarn-, gummi- och glödlampsbranscherna
Jonsson, Sverker1977Annonser och tidningskonkurrens : annonsernas roll i tidningsekonomin och betydelse för koncentrationsprocessen i Stockholm, Göteborg och Malmö
Olsson, Ulf1977The creation of a modern arms industry : Sweden 1939-1974
Jonsson, Sverker1979Annonsbojkotten mot Göteborgs handels- och sjöfarts-tidning 1940 : myt eller realitet?
Cornell, Lasse1982Sundsvallsdistriktets sågverksarbetare 1860-1890 : arbete, levnadsförhållanden, rekrytering
Jonsson, Sverker1982Pressen, reklamen och konkurrensen 1935-1978
Gadd, Carl-Johan1983Järn och potatis : jordbruk, teknik och social omvandling i Skaraborgs län 1750-1860
 
Jonsson, Sverker1985Norrbotten i Sverige : några huvuddrag i den ekonomiska och sociala utvecklingen i Norrbottens län under mellankrigstiden
Cornell, Lasse1986Arbete och arbetsformernas utveckling
Herlitz, Urban1986Nattväktaren, städgumman och storebror : kring den offentliga sektorns tillväxt
Herlitz, Urban1988Restadtegen i världsekonomin : lokala studier av befolkningstillväxt, jordbruksproduktion och fördelning i Västsverige 1800-1860
Herlitz, Lars1989Ideas of capital and development in pre-classical economic thought : two essays
Gadd, Carl-Johan1991Självhushåll eller arbetsdelning? : svenskt lant- och stadshantverk ca 1400-1860
Herlitz, Lars
 
1991Koppskatten i det äldre tjänstesamhället : den mantalsskrivna befolkningen i Skaraborgs län 1699-1767
Karlsson, Birgit1992Handelspolitik eller politisk handling : Sveriges handel med öststaterna 1946-1952
Jörnmark, Jan1993Coal and steel in Western Europe 1945-1993 : innovative change and institutional adaptation
Emilsson, Erik Örjan1996Sweden and the European miracles : conquest, growth and voice : a survey of problems and theories
Gadd, Carl-Johan1997Järnplogens och potatisens tid : jordbruksutveckling och samhällsförändring i Skaraborgs län 1750-1860
Rantanen, Martti1997Tillväxt i periferin. Befolkning och jordbruk i Södra Österbotten 1750-1890
Karlsson, Birgit2001Att handla neutralt : Sverige och den ekonomiska integrationen i Västeuropa 1948-1972
Rosengren, Lage2001Jord och folk : om produktiva resurser i västsvensk blandbygd under 1700-talet
Lane, Linda2004Trying to make a living : studies in the economic life of women in interwar Sweden
Emilsson, Erik Örjan2005Before the ‘European Miracles’. Four Essays on Swedish Preconditions for Conquest, Growth, and Voice
Rosengren, Lage2011Handelshögskolan vid Göteborgs universitet : en historik