Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

6 miljoner till Christer Lundh för stort tvärvetenskapligt projekt om kost och hälsa

Publicerad

Christer Lundh, professor i ekonomisk historia, institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (GU), har fått ett ekonomiskt stöd på totalt 6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, för det tvärvetenskapliga projektet ”Socioekonomiska skillnader i kost och hälsa under 1900-talet: En longitudinell studie”.

Bild på plansch över svenskar matvanor i historiskt perspektivProjektgruppen består av forskare från ekonomisk historia, nationalekonomi, klinisk nutrition och miljö- och socialmedicin. Forskargruppen förenar den kompetens som behövs för att planera och genomföra alla aspekter av det föreslagna projektet – praktiska, teoretiska och empiriska – på bästa möjliga sätt. Deltagarna är professor Christer Lundh (projektledare), Kjell Torén, professor i arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademin, GU, Paul Nystedt, professor i nationalekonomi, Jönköping International Business School, Hanna Augustin, docent i internmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin, GU och Stefan Öberg, doktor i ekonomisk historia, Handelshögskolan, GU.

Projektet, som är fyraårigt, fick stöd från Vetenskapsrådet, i hård konkurrens. Det var 510 sökande inom Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknik, Humaniora och samhällsvetenskap samt Utbildningsvetenskap, som angav att deras projekt var tvärvetenskapliga. Alla ansökningar bedömdes av en tvärvetenskaplig panel och i slutänden beviljades 13 projekt medel.

” - Jag ser verkligen fram emot att dra igång projektet: vi ligger i startgroparna. Kost och hälsa är ett spännande och aktuellt ämne som kan studeras från många utgångspunkter. Eftersom forskargruppen innehåller både historiker, ekonomer, miljömedicinare och nutritionister kommer vi att ha stor nytta av varandras kompetenser. Detta är ett genuint interdisciplinärt projekt!”, säger professor Christer Lundh.

Olämplig kost och livsstil utgör stora utmaningar för den globala folkhälsan, och orsakar en stor del av bördan av sjukdom och för tidig död. Även om levnadsförhållandena för mänskligheten har förbättrats dramatiskt under det senaste århundradet, så skapar under- och felnäring fortfarande enorma hälsoproblem. Men det snabbt förändrade kosthållet globalt har också fortfarande i stort sett okända långsiktiga konsekvenser och innebär utmaningar för den framtida folkhälsan i både hög- och låginkomstländer.

Detta tvärvetenskapliga projekt syftar till att bidra till att möta dessa utmaningar. Det övergripande forskningsproblemet är socioekonomiska skillnader i kost och hälsa. Forskningsuppgiften är att analysera de sociala mönstren i hälsorelaterade beteenden, levnadsförhållanden och kost och deras konsekvenser för hälsan senare i livet.

” - Det skall bli kul att tillämpa registerepidemiologiska metoder på ett historiskt material, detta är helt nytt för mig som medicinare och epidemiolog”, säger professor Kjell Torén vid Sahlgrenska Akademin.

De möjliga sociala skillnaderna i kost och hälsa kommer att studeras längs dimensionerna inkomst, humankapital och stad/landsbygd, för att utforska i vilken utsträckning de var associerade med skillnader i tillgång till resurser eller skillnader i livsstil/beteende. Vi kommer också att använda kohorten till att studera de långsiktiga konsekvenserna för hälsan från både det då fortfarande otillräckliga näringsintaget, exempelvis vitaminbrister, och från det då nya "moderna" kosthållet, till exempel den då mycket hög konsumtionen av mjölk eller socker.

Projektet kommer att vara relevant för mer än ett forskningsområde. Resultaten från studierna av näringsintaget hos denna historiska befolkning, den sociala variationen i kosten och dietens inverkan på hälsan senare i livet bidrar, till exempel, till diskussioner i ekonomisk historia, historisk demografi, hälsoekonomi och socialmedicin. Projektet kommer också att bidra med kunskap om konsekvenserna av hälsorelaterade beteenden, levnadsförhållanden och kost på hälsoutfall senare i livet.