Länkstig

Gunilla Gisslevik

Ekonomisamordnare

Institutionen för medicin, Administrativ
enhet
Besöksadress
Medicinaregatan 3
Postadress
Box 428
40530 Göteborg

Om Gunilla Gisslevik

Gunilla arbetar som ekonomisamordnare med ekonomiska analyser och redovisningar samt institutionens budget och uppföljning.

Gunilla är systemvetare i grunden med inriktning ekonomi och har även en bakgrund från Migrationsverket, Chalmers tekniska högskola och som egenföretagare inom IT-branschen.