Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Välkommen till lunch och föredrag med Handelshögskolans Hedersdoktorer

Publicerad

Välkommen till lunch och föredrag med Handelshögskolans Hedersdoktorer

Logga hedersdoktorer Handels

Handelshögskolan har utsett advokat Martin Johansson, Advokatfirman Vinge, och professor emeritus J. Stan Metcalfe, University of Manchester, till hedersdoktorer. De har båda gjort viktiga gärningar inom sina respektive fält, och har under åren haft värdefulla samarbeten med Handelshögskolan.

Välkommen till lunch då hedersdoktor Martin Johansson håller en kort presentation. Vår andra hedersdoktor J. Stan Metcalfe kan dessvärre inte närvara. Maureen McKelvey kommer att ge en kort presentation av hans bidrag i samband med lunchen.

Tid: torsdag 18 oktober kl 12.00 – 13.30
Plats: Handelshögskolan, Malmstenvåningen, matsalen
Osa: senast 11 oktober – anmäl dig här

Tema: EU-rättens inträde i den svenska rättsordningen

Med erfarenheter från såväl EU-domstolen som från svenska domstolar, från domarens perspektiv respektive ombudets, belyser Martin Johansson hur EU-rätten sakta men säkert etablerar sig i den svenska rättsliga faunan. Är det fråga om en särskilt invasiv art som bör bekämpas, eller går det tvärtom för sakta?

Martin Johansson är advokat på Vinge i Bryssel. Han utses till juris hedersdoktor inom ämnet internationell rätt. Sedan mer än tio år har han framgångsrikt samarbetat med lärare och forskare på Juridiska institutionen vid Handelshögskolan. Martin Johansson har arbetat med EU-rätt i 30 år och har författat ett ansenligt antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Hans erfarenhet av arbete inom EU och EFTA, särskilt de 13 år han arbetat för organisationernas domstolar, har gett honom unik kompetens. Han har stort intresse av fördjupat samarbete med akademien och utgör, med sina såväl djupa som breda kunskaper i EU-rätt, en viktig kugge i framtida utveckling och expansion av undervisning och forskning i EU-rätt vid Handelshögskolan.

J. Stan Metcalfe (ej närvarande) är professor emeritus vid University of Manchester. Han utses till ekonomie hedersdoktor inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. Stan Metcalfe har på ett värdefullt sätt bidragit till utvecklingen av forskarutbildningsämnet ”innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar” på Handelshögskolan och hans forskning har en avgörande betydelse i att förklara att innovationer bygger på aldrig avstannande evolutionära processer där en förutsättning är ett heterogent utbud av kompetens bland entreprenörer och andra aktörer. Genom sin generositet och vetenskapliga gärning har Stan Metcalfe inspirerat och stöttat forskning och utbildning vid Handelshögskolans institut för innovation och entreprenörskap.