Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel till forskning inom socialt företagande i Skandinavien och Sydostasien

Publicerad

Robin Biddulph, forskare på avdelningen för Kulturgeografi och Johan Brink, universitetslektor på Institutet för innovation och entreprenörskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått nästan 3 miljoner kronor i forskningsmedel av Forskningsrådet Formas. Projektledare är Robin Biddulph och pengarna ska gå till ett forskningsprojekt om Socialt Företagande i Skandinavien och Sydostasien, mer specifikt i Siem Reap (Kambodja) och i Bergsjön (Sverige).

Socialt Företagande i Skandinavien och Sydostasien

Socialt företagande (SE) har sina rötter i 70-talets USA och Storbritannien. Från dessa utgångspunkter har konceptet spridits runt världen. För förespråkare av socialt företagande representerar konceptet en potentiell revolution, med möjlighet att nå fler människor, skapa mer socialt värde och uppnå mer förändring än traditionella företag, statliga sektorer eller den frivilliga sektorn tidigare har kunnat. Kritiker, å andra sidan, har ifrågasatt möjligheterna att genom företag lösa sociala problem.

Då SE kommer till uttryck på olika platser formas och anpassas de till de lokala möjligheterna och förutsättningarna. Att kritiskt förstå hur och om SE tas upp och öppnar upp för genuint nya möjligheter beroende på den lokala kontexten blir därför viktigt. Vid sidan av denna institutionella påverkan måste SE också ses i relation till vad som är verkligt nytt, eller om de snarare handlar om att anpassa redan existerande lösningar till det lokala samhället.

Robin Biddulph och Johan Brinks forskning berör SE i två kontexter med mycket olika ekonomiska och institutionella förutsättningar. I Sverige har sociala företag framför allt uppkommit för att bekämpa social utslagning i de större städerna, medan i Kambodja, har sociala företag fått fotfäste på den fattiga landsbygden genom att länka till en blomstrande turistnäring. Genom att studera dessa två extremfall kommer de därför att ytterligare kunna förstå om den expanderande sektorn av social företagande verkligen bidrar till något nytt.

Prislista från lokalt lantbrukskooperativ

Bildtext: "En representant från ett lokalt lantbrukskooperativ, som är grossist till hotell och restauranger (turistbranschen) i Siem Reap, lägger upp marknadspriserna i sin hemby för andra lantbrukare att se"