Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel till Erik Bengtsson till forskning med postkeynesianska perspektiv på makroekonomisk historia

Publicerad

Bild på Erik BengtssonErik Bengtsson, verksam vid avdelningen för ekonomisk historia, institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt Lunds universitet, har tillsammans med professor Engelbert Stockhammer vid Kingston University tilldelats ett forskningsanslag om 95 000 US-dollars för projektet ”Income Distribution, Asset Prices, and Aggregate Demand Formation, 1850–2010: A Post-Keynesian Approach to Historical Macroeconomic Data”. Anslaget kommer från Institute for New Economic Thinking.

Projektet använder historiska makroekonomiska och finansiella data för att utforska kopplingarna mellan inkomstfördelning, priser på aktier och fastigheter, lönetillväxt, skuldsättning och ekonomisk utveckling och tillväxt. Postkeynesiansk teoribildning som sätter fokus på de nämnda faktorerna och betonar betydelsen av inkomstfördelning och variabel efterfrågan för ekonomisk utveckling har på senare tid utvecklats kraftig men har sällan använts inom ekonomisk historia. Projektet kommer bland annat att presentera delstudier av sambandet mellan inkomstfördelningen mellan arbete och kapital och ekonomisk tillväxt de senaste 150 åren och hur sambandet förändrats över tid, och en kvantitativ studie av samband mellan lönetillväxt, inkomstfördelning, inhemsk och extern efterfrågan och tillväxt under Skandinaviens industrialiseringsperiod.

Här hittar du mer information om projektet.