Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maureen McKelvey och Olof Zaring vid institutet för innovation och entreprenörskap vid Handels, GU ger ut ny bok!

Publicerad

Bokomslag Sveriges entreprenöriella ekosystemMaureen McKelvey och Olof Zaring lanserade sin nya bok Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik vid ett seminarium den 15 juni i Stockholm på Lundqvist & Lindqvist. Under lanseringen diskuterades hur innovation och entreprenörskap kan förändra ekonomin och samhället. Förutom redaktörerna medverkade flera av författarna, riksdagsledamot, samt den ställföreträdande generaldirektören för Vinnova.

Bilder på presentationenBoken är redigerad av Maureen McKelvey och Olof Zaring, båda verksamma vid Institutet för innovation och entreprenörskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Boken består av 4 delar; Vetenskapliga utgångspunkter, Ett företagsperspektiv, Ett akademiskt perspektiv och Ett politiskt perspektiv, där 32 författare undersöker aktuella företeelser i syfte att förstå vad som fungerar väl och mindre väl i det svenska, entreprenöriella ekosystemet.

I boken samsas ny kunskap med konkreta råd till företagare och politiker. Här diskuteras frågor som: Hur stödjer vi bäst innovationsprocesser? Hur tränar vi företagare för att växa? Hur kan akademin och näringslivet samverka? Och hur bör framtidens universitet se ut? De flesta av författarna är forskare men även beslutsfattare från näringslivet och myndigheter finns representerade.

Bilder på presentationen

Boken ges ut av Esbri, och har fått stöd från Scancor, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, samt Vinnova.

På Esbris webbplats kan du läsa mer om boken, och ladda ned ditt eget exemplar