Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masterstudenter inom innovation och entreprenörskap får möjlighet att skriva sina uppsatser utomlands

Publicerad

Sex studenter på mastersprogrammen Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship på Handelshögskolan, Göteborgs universitet blev i januari 2018 tilldelade ett resestipendium av Sten A Olsson stiftelse för forskning och kultur, för att kunna resa utomlands för att samla data och information i samband med uppsatsskrivande. Här följer en presentation av stipendiaterna och deras forskningssområden.

Levi Östling och Vincent Thermaenius

Program: Innovation and Industrial Management

Två miljarder människor världen över har idag inte tillgång till grundläggande finansiella tjänster, vilket utgör ett problem med så kallad financial exclusion. Detta är ett problem som är störst i låginkomstgrupper i utvecklingsekonomier som exempelvis Indien. Trots att flera initiativ för ökad finansiell integration har gjorts har framstegen varit långsamma. Den senaste tidens utveckling av FinTech-sektorn och FinTech-start ups anses av många att ha stor potential att lösa problemet med financial exclusion. Man känner dock inte till så mycket om denna relativt nya sektor eller hur den förhåller sig till finansiell integration och här ser vi möjlighet för en fallstudie för att undersöka vilken roll FinTech-start ups faktiskt kan ha. Bangalore är ett kluster av FinTech-företag som gör det till en intressant stad för vår studie. Vi planerar att tillbringa 6-7 veckor där för att intervjua flera företag inom FinTech-industrin för att undersöka vilken roll de faktiskt spelar för utvecklingen mot ökad ekonomisk integration.

Ida Lönnfält och Josefine Sandqvist

Program: Innovation and Industrial Management

Syftet med uppsatsen är att analysera hur blockchain-teknologi kan användas i företags supply chain management. Då modeindustrin är en bransch där stor vikt läggs vid ha en effektiv logistik och produktionsflöde, finns det ett intresse i att undersöka användandet av blockchain-teknologi för att skapa en mer säker, transparent och spårbar produktionskedja. Det är redan fastställt att blockchains medför stora möjligheter i detta avseende, däremot saknas det kunskap om hur det faktiskt ska se ut. Vi kommer att intervjua personer som arbetar på modeföretags huvudkontor i bl.a. Sverige, Spanien och England. Vi kommer också komplettera detta med att intervjuer med företagens leverantörer i Asien. Detta kommer att kopplas ihop med litteratur och intervjuer med experter om olika typer av blockchains, och dess egenskaper, för att kunna analysera hur blockchain potentiellt kan se ut i företagens supply chain management.

Philip Steen och Sebastian Misurák

Program: Knowledge-based Entrepreneurship

Start-up-investeringar genom syndikat är ett vanligt sätt för finansiärer att dela både kostnader och potentiella risker. Dessa syndikat involverar sällan både Independent Venture Capital (IVC) och Corporate Venture Capital (CVC). IVCs tenderar att vara mer kortsiktigt vinstdrivna, medan CVCs fokuserar mer på att förvärva kompetenser de saknar. Historiskt har IVC- företag haft en fientlig syn på CVC- företag, ibland inte ens erkänt dem som en legitim VC-form. Men de senaste åren har detta börjat förändras, och syndikat har börjat bli vanligare. Med hjälp av Sten A. Olsson Scholarship kommer vi att tillbringa en del av vårterminen i Silicon Valley och genomföra intervjuer med VC-företag för att undersöka varför.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en tioårsperiod med början 2012 två miljoner kronor per år till resestipendier. Stiftelsens satsning är tänkt att pågå i 10 år i samma omfattning, d v s med 25 000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år och hittills har ett drygt 200 stipendier delats ut. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att besöka utländska företag och universitet i samband med deras examensarbeten på mastersnivå och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa samt Innovation och Entreprenörskap.

Mer information om Stenastiftelsen