Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marie Stenseke medverkar i lärarfortbildning om ekosystem och biologisk mångfald

Publicerad

Vid första tillfället av Lärarfortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling handlar det om mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Här kommer bland andra Marie Stenseke att medverka. Marie är professor vid avdelningen för kulturgeografi på Göteborgs universitet och forskar om biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet berättar om mål 15 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Fortbildningen vänder sig till lärare från förskola, grundskola och gymnasium och arrangeras av GMV i samarbete med Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan, Universeum och Världskulturmuseet.

Mer information och anmälan.