Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lars Mathiassen gästprofessor

Lars Mathiassen är “Georgia Research Alliance Eminent Scholar” vid Georgia State University, USA, och en av världens främsta forskare inom praktiskt orienterad informatik. Nu har Lars utnämnts till gästprofessor vid institutionen för tillämpad IT för att vidareutveckla samarbetet med forskargruppen inom digital innovation.

Jag drivs av kvalitativ aktionsbaserad forskning, att studera sociala fenomen i samklang med teknologin, annars kommer man inte framåt

Lars Mattiassen

Lars Mathiassen, ursprungligen från Danmark, är dock inte okänd för personalen vid tillämpad IT. Sedan år 1989 har han i perioder samarbetat med personer som idag ingår i institutionen, först med professor Bo Dahlbom och nu med professor Rikard Lindgren. Det är intresset för industrin – bil, båt, transport, försäkring, bank, mjukvaror – och dess användning av informationsteknologi för att lösa problem och utveckla verksamheten som fört de olika forskarna samman. I Lars Mathiassens fall är det framförallt ett nära samarbete med företaget Ericsson som under tio år har utvecklat hans kunskap om praktiskt orienterad forskning.

– Jag har alltid varit intresserad av hur den praktiska användningen av IT ser ut bland företag och i samhället. Ett exempel på min forskning är när jag tittat på hur process managers inom Ericsson tar fram processer som ingenjörerna sedan använder i sitt utvecklingsarbete, i sin design och sin marknadsanpassning av de produkter företaget utvecklar. Jag har även tittat på bland annat Volvo och Astra Zeneca, säger han.

Grundade forskningscenter

Sedan år 2002 är det USA och Georgia State University som är Lars Mattiassens hemvist. Där var han med och grundade Center for Process Innovation, ett forskningscenter han nu leder och som arbetar med frågor rörande gränsöverskridande innovation mellan akademin och industrin.

– Vi är en liten enhet med tre professorer, ett antal doktorander och en administratör. Men vi har ett stort nätverk och samarbete med ett trettiotal forskare från hela världen, betonar Mathiassen.

I Lars Mathiassens nätverk ingår bland andra professor Ola Henfridsson, tillsammans med forskarna Fredrik Svahn, Lisen Selander och Dina Koutsikouri och tidigare nämnde Rikard Lindgren – alla informatiker och medlemmar i forskargruppen Digital innovation vid institutionen för tillämpad IT i Göteborg.

Viktigt med kritiskt öga på industrin

Lars Mathiassen har skrivit en mängd böcker och handlett studenter och doktorander i många år. Han har ett stort antal publicerade artiklar i högprofilerade akademiska tidskrifter och har haft flera positioner som gästprofessor vid bland annat IT-universitetet, Viktoriainstitutet och Umeå universitet. För unga forskare betonar han vikten av att engagera sig i praktiska fall, bland företag och andra aktörer, för att komma framåt i sin forskning.

– Jag drivs av kvalitativ aktionsbaserad forskning, att studera sociala fenomen i samklang med teknologin, annars kommer man inte framåt, säger Lars Mattiassen.

– Utmaningen ligger i att bevara ett kritiskt förhållningssätt när man arbetar nära industrin som ofta har en egen agenda, säger han.