Länkstig

Kungen delade ut Vegamedaljen till professor Lesley Head

Publicerad

Bild på Kungen som lämnar över medalj till Lesley Head
Foto: Kungahuset.se

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi ger Lesley Head University of Wollongong, Australia 2015 års Vegamedalj, för hennes bidrag till det breda ämnet kulturgeografi. Lesley Head är gästprofessor i Kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Hennes forskning ligger i skärningspunkten mellan kulturstudier och hållbar utveckling, och hon förenar ett engagemang för en kritisk och teoretiskt vass kulturgeografi med en gedigen empirisk grund. Hon är en central humanvetenskaplig röst inom klimatforskningen och hon är en viktig ambassadör för kulturgeografins roll i dessa sammanhang. Hon har även ett nära och aktivt samarbete med nordiska geografer. Hon är en mycket aktiv forskare som byggt upp en stark tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö vid University of Wollongong, Australien, och hon representerar ett forskningsfält i dynamisk utveckling.

Vegasymposiet 2015 tillägnades professor Heads forskning. Symposiet ägde rum torsdagen den 23 april på Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm, då Hans Majestät Kung Carl Gustaf överräckte Vegamedaljen till professor Lesley Head. Vid ceremonin på Stockholms Slott deltog även SSAG:s ordförande Sten Hagberg, vice ordförande Thaïs Machado Borges, sekreterare Madeleine Bonow och professor Marie Stenseke, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Mer information och bilder