Bild
Johannes Lindvall
Johannes Lindvall är mycket hedrad över sin nya tjänst vid Göteborgs universitet.
Foto: Allan Eriksson
Länkstig

Johannes Lindvall ny August Röhss-professor i statsvetenskap

Publicerad

Johannes Lindvall efterträder Bo Rothstein som innehavare av August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han tillträder sin tjänst den 1 juli 2021.

– Jag ser fram mot att börja arbeta vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, som är en av de ledande i Europa, säger Johannes Lindvall. Det är mycket hedrande att ha fått jobbet, särskilt med tanke på vilka som har haft det tidigare, och jag hoppas att jag skall kunna leva upp till det förtroende Göteborgs universitet har gett mig.

Johannes Lindvall disputerade vid Göteborgs universitet år 2004 med en avhandling om Sveriges ekonomiska politik under 1970-, 1980- och 1990-talen. Sedan dess har han ägnat sin forskning åt att sätta in samtidens politiska problem i ett jämförande och historiskt sammanhang, bland annat genom att studera framväxten av offentliga tjänster såsom polisen, skolan och hälsoväsendet.

Han intresserar sig också för sambandet mellan politiska institutioner och politiskt beslutsfattande, liksom för förhållandet mellan den politiska och den ekonomiska utvecklingen i demokratiska stater, särskilt när det gäller arbetsmarknaden.

På frågan vad han ser för utmaningar för statsvetenskapen och i vilken riktning han vill se ämnet utvecklas svarar Johannes Lindvall så här:

– Statsvetenskapens främsta utmaning är nog vad den alltid har varit: att förstå den politiska situationen här och nu, men att göra det på grundval av djupa kunskaper om andra länder och andra tider. Jag tror att det är viktigt att undvika alltför långtgående specialisering. Om vi vill förstå vår samtid måste vi beakta idéer och resultat från olika forskningstraditioner och olika delar av vårt ämne.

Johannes Lindvall har sedan 2010 tjänstgjort vid Lunds universitet. Dessförinnan var han verksam vid två utländska lärosäten: Europeiska universitetsinstitutet i Florens och Lincoln College i Oxford. Han har varit gästforskare vid Harvarduniversitetet och universitetet i Oxford och är för närvarande knuten till Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po) och Nuffield College, Oxford.

Nu har han lämnat sin arbetsplats vid Lunds universitet för att återvända till Göteborg, där han är född.

– Statsvetenskapliga institutionen har vuxit mycket sedan jag doktorerade för mer än sjutton år sedan. Jag gläder mig åt att få ta upp kontakten med gamla kollegor och lära känna alla nya. Eftersom jag växte upp i Majorna och Tolered gläder jag mig också åt att få komma tillbaka till Göteborg, även om jag vet att jag återvänder till en annan stad och är en annan än den jag var.

 

Av: Anna-Karin Lundell

Mer information

August Röhss professur inrättades vid Göteborgs universitet efter en donation av affärsmannen August Röhss år 1901. Syftet med donationen var att skapa fyra helt nya professurer: en i geografi, en i nationalekonomi, en i sociologi och en i statsvetenskap.

Johannes Lindvall blir den sjunde innehavaren av professuren i statsvetenskap. Föregångarna är bland andra:

  • Bo Rothstein 1994–2021
  • Bo Särlvik 1982–1993
  • Jörgen Westerståhl 1952–1982

Läs mer om innehavarna av August Röhss professur i statsvetenskap.