Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jättelik forskningsexpedition på väg till Arktis

Publicerad

Den största arktiska forskningsexpeditionen hittills lämnar snart Tromsö. Expeditionens fartyg ska frysa fast och driva med ett isflak förbi Nordpolen och vidare mot Svalbard och Grönland. Forskare från sjutton länder deltar, däribland tre forskare från Göteborgs universitet.

En strålkastare lyser över ett mörkt hav med isflak under en mörkernavigering.
Mörkernavigering i Arktiska oceanen, foto: Stephan Hendricks.

Isbrytaren Polarstern avgår från Tromsö den 20 september. De 600 forskarna som deltar ska samla in data från Arktiska oceanen under ett helt år genom att låta forskningsfartyget driva med packisen. Projektet kallas MOSAiC, som står för Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate. För första gången kommer forskare att göra avancerade mätningar av is, atmosfär, vattnet och ekosystemen i centrala Arktis under ett helt år.

Ska studera årstidsis

Katarina Abrahamsson, professor vid Göteborgs universitet i analytisk och marin kemi, ser fram emot den stora forskningsexpeditionen med Polarstern. Det är nu 30 år sedan hon gjorde sin första expedition med samma fartyg. Hennes forskningsprojekt denna gång gäller årstidsis, en ny källa till ozonnedbrytande bromerade ämnen i polarnatten.

– Denna expedition är en unik möjlighet att studera klimatrelaterade gaser under ett helt år och framförallt under den mörka perioden av polaråret. Expeditionen ger oss dessutom möjligheten att förstå skillnaderna mellan det ”gamla” Arktis med lite öppet vatten och flerårsis och det ”nya” Arktis med mer inslag av öppet vatten och ettårsis och hur detta påverkar klimatet. Resultaten från expeditionen kommer att bidra med data vilket kommer att förbättra dagens klimatmodeller avsevärt, säger Katarina Abrahamsson.

Leder expeditionens oceanografiska forskning

Deltar i forskningsexpeditionen gör också klimatologen Céline Heuzé från institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon är ledare för expeditionens oceanografiska forskning men ska också i ett eget projekt studera vad som värmer det djupa Arktiska ishavet.

– Som team-ledare har jag koll på alla projekt som jobbar med havsströmmar, havsnivå och hav-is-atmosfär samspel. Det är ju väldigt spännande att försöka förstå hur Arktiska ishavet påverkar och påverkas av hela klimatsystemet. Själv kommer jag att fokusera på det djupaste vattnet i havet, eftersom det ser ut som att detta redan har värmts av klimatförändringar. Men vi förstår inte hur det är möjligt.

Undersöker orsaker till klimatförändringarna i Arktis

Fältarbetare på isen vid sin isbrytare. Sedda ovanifrån i dagsljus.Adam Ulfsbo, marin forskare, är den tredje forskaren från Göteborgs universitet som deltar i forskningsexpeditionen. I sitt forskningsprojekt ska han undersöka drivande processer och faktorer bakom antropogena förändringar i koldioxid och havsförsurning i det nya Arktis.

– Många processer i det Arktiska kol- och klimatsystemet är dåligt representerade i klimat- och havsmodeller på grund av kunskapsluckor och sparsamma observationer. Projektet bygger på omfattande internationella samarbeten, analys och syntes av aktuella och historiska observationer, samt unika året runt-observationer med hög upplösning under den årslånga MOSAiC-expeditionen, säger Adam Ulfsbo.

Resultaten från expeditionen kommer att bidra till ökad förståelse för de regionala och globala konsekvenserna av de pågående klimat- och miljöförändringarna i Arktis.

Projektet startar den 20 september 2019 och förväntas kosta drygt en halv miljard kronor.

Länk till expeditionen>> 

Kontakt:
Katarina Abrahamsson: katarina.abrahamsson@gu.se, +46 31 7869051, 0766-229051
Céline Heuzé: celine.heuze@gu.se, +46 31 7862204, 0723-97 87 61
Adam Ulfsbo: adam.ulfsbo@gu.se, +46 31 7863773

Foto:
Nattbilden: Mörkernavigering i Arktiska oceanen (Foto: Stephan Hendricks (Alfred Wegener Institute/AWI))
Flygbilden: Fältarbete bland is, råkar och smältvattenpölar (Foto: Mario Hoppmann (AWI))
Båda bilder är från expeditionen TransArc II 2015 (PS94) med Polarstern till Nordpolen. Fotograferna är aktiva på Alfred Wegener-institutet (Bremerhaven, Tyskland) och involverade i MOSAiC.