Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Imperiets vinster. Internationella investeringar i koloniala områden 1850-1970.

Oskar Broberg och Klas Rönnbäck, båda docenter i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått medel till forskningsprojektet Imperial profits – The globalization of financial markets and the return of British and American investments overseas, 1850-1970.

Forskningsmedlen, 1 494 000 kr, kommer från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

I projektet kommer Broberg och Rönnbäck att studera möjligheten för privata investerare att dra ekonomisk nytta av imperialismen, från mitten av 1800-talet fram till vågen av självständighetsrörelser runt 1970. Analysen utgår från internationella investerare baserade i Storbritannien och USA. Det innebär att de jämför hur avkastningen utvecklades över tid i exempelvis brittisk tillverkningsindustri, svenska järnvägsobligationer, guldgruvor i Australien eller Sydafrika.

Den övergripande forskningsfrågan handlar om hur relationen mellan den politiska och den finansiella sfären såg ut och hur dessa sfärer tillsammans formade den koloniala historien i både hemlandet och i koloniserade områden. Projektet kommer därigenom att bidra till vår förståelse av globaliseringens första våg och dess långsiktiga konsekvenser för ekonomisk utveckling. Genom att analysera avkastningen på brittiska och amerikanska företag verksamma i utlandet kommer Broberg och Rönnbäck att kunna bidra med ny kunskap om nivån på finansiell marknadsintegration och på vilka villkor som periferier integrerades i de expanderande internationella finansmarknaderna under den period som brukar kallas för globaliseringens första våg.