Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsprojekt för att öka barns delaktighet i stadsplanering

Publicerad

Barn och ungas upplevelse av sin stad skiljer sig ofta från vuxnas. Men ofta är de inte direkt involverade i stadsplanering. Hur kan de involveras mer? Det är frågan för ett nytt projekt på Centrum för konsumtionsvetenskap.

Projektet handlar om hur barn i mellan- och högstadieåldern kan få mer betydande inverkan på stadsutveckling. I fokus står tre frågor: Hur kan barn som en del av sin skolverksamhet bli medskapare av staden? Hur kan digitala verktyg underlätta detta arbete? Hur kan en kontinuerlig dialog mellan skolbarn och planerare skapas i stadsutvecklingsprocesser?

Att vara delaktig och påverka stadsrummets utveckling är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.

Sandra Hillén, forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap

– Det är inte självklart att barn får komma till tals trots att de bor och lever i stadsdelarna och kommer att göra så under många år. Att få vara delaktig och påverka stadsrummets utveckling är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv, säger Sandra Hillén, forskare i etnologi på Centrum för konsumtionsvetenskap och projektledare.

Fallstudie i projektet är stadsdelen Hammarkullen i Angered i nordöstra Göteborg – en miljonprogramsförort som brottas med dåligt rykte. Forskarna kommer att samarbeta med en skola i området och göra etnografiska fältstudier där barnen själva visar upp sin stadsdel, agerar guider, tar foton och dokumenterar sin miljö.

– Tidigare har vi märkt att barn i Hammarkullen ofta har en mer positiv bild av sin stadsdel än vuxna. De har ett annat band till sitt lokalområde och en annan bild än den som förmedlas i till exempel media, säger Sandra Hillén.

Vi vill att man faktiskt räknar in barn som en ordinarie del i planprocesser.

I en annan del av studien görs så kallad deltagande aktionsforskning där barn, lärare och stadsplanerare interagerar med varandra i workshops. Här kommer forskarna att undersöka hur digital teknik, till exempel spelet Minecraft, kan användas för att involvera barn i stadsplanering.

Ett mål för projektet är att förstå hur barns delaktighet kan bli en självklar del av planprocesser i framtiden.

– Det finns många enskilda exempel på hur barn involverats i enskilda projekt. Men vi lyfta det till en annan nivå så att man faktiskt räknar in barn som en ordinarie del i planprocesser. I slutändan handlar om att kunna bygga bättre städer för barn och unga, säger Sandra Hillén.

Projektet bedrivs tillsammans med Chalmers Arkitektur. Deltagande forskare är Sandra Hillén, doktor i etnologi och forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Jenny Stenberg, docent i stadsutveckling vid Chalmers, Barbro Johansson, docent i etnologi och forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap och Monica Billger, professor i arkitektur vid Chalmers.

Kontakt
Sandra Hillén, sandra.hillen@cfk.gu.se, 031-786 5614

Läs mer om projektet