Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare följer och utvärderar projektet "Kulturmöten utan gränser"

Publicerad

Etnologen Barbro Johansson är en av de forskare som kommer att följa och utvärdera "Kulturmöten utan gränser - modeller för att skapa kvalitet i äldres vardag", ett projekt som Göteborgs stads kulturförvaltning driver.

I projektet som finansieras av Kulturrådet samarbetar Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet.

Syftet med "Kulturmöten utan gränser" är att främja äldres delaktighet i kulturlivet genom att stödja och stimulera till generationsöverskridande möten kring gemensamma kulturintressen. Projektet tar utgångspunkt i den befintliga infrastrukturen i kommunen som består av målgruppsfokuserade nätverk som arbetar för att få kulturaktiviteter att betraktas som en naturlig del av arbetet i kommunens olika verksamheter.

Inom projektet kommer man att arbeta med:
1) Metodutveckling: ta fram modeller för att arbeta med generationsmöten kring gemensamma kulturintressen.
2) Undersöka vad som styr implementering av nya arbetssätt kring kultur i verksamheter, samt hur man kan utveckla kontaktytor och spridningsvägar.
3) Öka kunskapen om sambandet mellan kultur och hälsa, ta reda på vad det betyder för äldre att mötas kring gemensamma kulturintressen och förstå vilken främjande och förebyggande betydelse kulturen har för äldre.

Barbro Johansson på Centrum för konsumtionsvetenskap är en av forskarna som kommer att följa projektet. De andra forskarna finns inom pedagogik, psykologi, folkhälsovetenskap och offentlig förvaltning. Genom att forskarna beskriver, utvärderar och analyserar processerna kontinuerligt kan delresultat återföras direkt och tillämpas i projektet.

Läs mer i nyhet på Centrum för kultur och hälsas webbplats