Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Evangelos Bourelos avhandling uppmärksammad i media

Evangelos Bourelos, forskare på institutet för innovation och entreprenörskap (Institutionen för ekonomi och samhälle), presenterade den 17 december 2013 sin doktorsavhandling Knowledge Creation and Technology Transfer: An Analysis of Swedish Academics.Med sin avhandling har Evangelos Bourelos, tillsammans med andra forskare, studerat hur kunskap skapas och överförs från universitet och högskolor till näringslivet. Fokus ligger på akademiska patent, vilket avser patent med minst en akademisk uppfinnare. Genom tillgång till nya data och nya metoder har man kunnat konstatera att andelen akademiska patent ligger många gånger högre än de traditionella metoderna att mäta patent från den akademiska världen har visat. Det handlar om drygt 6 procent istället för knappt 0,5 procent.

Forskarna har också undersökt faktorer som påverkar kommersialiseringen av forskningsresultat. Det visar att akademiker är generellt positivt inställda till kommersialisering och att de också uppnår tillfredsställande kommersialiseringsresultat, mätt i patent och nya företag.

Avhandlingen har fått uppmärksamhet i media, bland annat Ingenjören, Sveriges Ingenjörers medlemstidning samt Universitetsläraren, Sveriges universitetslärarförbunds (SULF) medlemstidning, har skrivit artiklar om denna.

Länkar:

Här kan avhandlingen läsas i sin helhet

Handelshögskolans pressrelease

Ingenjören


SULF medlemstidning