Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Brukare allt mer nöjda med personlig assistans

Publicerad

Brukarna upplever att kvaliteten i personlig assistans blir allt bättre. Och skillnaderna i kvalitet som tidigare setts mellan kommun, privata bolag och brukarkooperativ tycks ha jämnat ut sig. Det visar en ny studie från Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Studien har mätt upplevelse av kvalitet både hos de personliga assistenterna samt de olika assistansanordnarna: kommun, privata bolag och brukarkooperativ. En enkätundersökning med 210 personer med funktionsnedsättning berättigade till personlig assistans genomfördes.

Det är inte brukarkooperativen och de privata bolagen som har blivit sämre, utan det är kommunen som har blivit bättre

Resultaten visar att:
  • Brukare hos samtliga assistansanordnare har blivit allt mer nöjda med både de personliga assistenterna och med assistansanordnarna.
  • Det finns ingen signifikant skillnad i kvalitetsupplevelsen hos kommun, privata bolag och brukarkooperativ som assistansanordnare – tidigare forskning visade att kommunen upplevdes vara en sämre assistansanordnare.
  • Brukare hos brukarkooperativ är signifikant mindre nöjda med de personliga assistenterna än brukare hos kommunen – tidigare forskning har inte funnit denna skillnad. Resultatet bör tolkas med försiktighet då endast 24 personer ingår i gruppen brukarkooperativ.
  • Den generella servicenivån, till exempel när det gäller mottaglighet och attraktivitet (exempelvis assistansanordnarens lokaler), upplevs vara sämre hos kommunen än hos brukarkooperativ och privata bolag.


– I den här mätningen så har kvalitetsskillnaderna jämnat ut sig mellan de tre organisationsformerna. Det är viktigt att poängtera att det inte beror på att brukarkooperativen och de privata bolagen har blivit sämre, utan det är kommunen som har blivit bättre, säger John Magnus Roos, forskare i psykologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap som har gjort studien.

Personlig assistans omgärdas ofta av mörka rubriker om bluff, vanvård och girighet. John Magnus Roos tycker det är viktigt att nyansera den bilden.

– Det är viktigt att också se vad människor med funktionsnedsättning faktiskt får ut av stödet personlig assistans. Och då ser vi att det är en väldigt lyckad insats. Överlag så är de assistansberättigade nöjda med sin personliga assistans och de tenderar dessutom att med tiden bli allt mer nöjda, säger John Magnus Roos.

Studien presenteras i rapporten: Organisationsformens betydelse för kvaliteten i personlig assistans – brukares kvalitetsupplevelse av kooperativ, privata bolag och kommuner som assistansanordnare.

Kontakt
John Magnus Roos, forskare i psykologi, Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 0730-48 22 27, magnus.roos@cfk.gu.se

Henric Karlsson, kommunikatör, Centrum för konsumtionsvetenskap, 031-786 55 69, henric.karlsson@gu.se