Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersökning och rapport om sexuella trakasserier inom akademin i EU

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Nationella sekretariatet för genusforskning

Kort beskrivning

På uppdrag av den Europeiska arbetsgruppen om genus och forskning (Standing Working Group on Gender and Research in Innovation) tar sekretariatet fram en undersökning bland medlemsländer som kartlägger aktiviteter, åtgärder och strategier på nationell nivå. Syftet med undersökningen är att få ett forskningsbaserat underlag som kan bidra till att motverka sexuella trakasserier inom akademin.
Undersökningen visar att frågan om sexuella trakasserier, med ett fåtal undantag, är ett ouppmärksammat problem på nationell nivå i Europa. Skillnader mellan länderna är stora, generellt sett saknas det ett sammanhållet arbete, kunskapsnivå och befintlig forskning är låg. Rapporten publicerades under våren 2020.