Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Shed built of metal scraps, from Cuba.
Shed built of metal scraps and other debris. Foto from fieldwork at in Cuba.
Foto: Håkan Karlsson
Länkstig

Making Global Heritage Futures (MGHF)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskningsklustret Making Global Heritage Futures (MGHF) har ett kritiskt och tvärvetenskapligt fokus på hur kulturarv – som utarbetande av artefakter, praxis eller idéer från det förflutna – utgör en del av och används i pågående politiska, ekonomiska, sociala och kulturella processer på så väl lokal som nationella och globala nivåer.

Making: Inte bara historia, berättelser och minnen, utan även det materiella är under ständig omvandling. Kulturarv skapas genom olika förhållningssätt till denna föränderlighet: man fixerar, avgränsar och stabiliserar, men man kan också förvalta, ledsaga, och vårda, som i alternativa former av bevarande, återbruk eller ”re-wilding”.
Global: Det globala är en dynamisk arena som driver och utvecklar kulturarvsfrågor på motsägelsefulla sätt. Kulturarv mobiliseras i identitetspolitik såväl som i krigsekonomin, men erbjuder också möjligheter till förhandling och dialog kring kulturellt skilda uppfattningar om rättigheter, erkännande och rättvisa, även för kategorier bortom det mänskliga, som djur, växter och ting.
Futures: Kulturarv förhåller sig inte bara till det förflutna, utan handlar i högsta grad om att vårda framtiden. När vi väljer vad vi vill behålla och bevara, och gör oss av med det oönskade styrs vi inte bara av idéer och önskningar kring vilken framtid vi vill ha – vi skapar samtidigt förutsättningarna för denna framtid.