Länkstig

Korruption i naturresursförvaltning: En utvecklad kunskap om mutor och misslyckade miljöregleringar

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Syftet med detta projekt var att utveckla vår förståelse av korruption i förvaltningen av naturresurser, särskilt varför
naturresursanvändare deltar i korruption.