Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

FOCAS - Food, Convenience and Sustainability

Forskningsgrupp
Avslutad forskning
Webbplats
FOCAS
hemsida
Projekttid
2014 - 2016
Projektägare
ERAnet-projekt

Finansiär
ERAnet-projekt där den svenska delen finansieras av FORMAS.

Kort beskrivning

FOCAS är ett treårigt internationellt projekt om bekvämmat med fokus på att få bättre kunskap om konsumenters val av mat och förståelse av vad som är en hälsosam och hållbar diet. I projektet medverkar forskare från Danmark, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Forskarna kommer att söka svar på frågor som: Hur definierar konsumenter bekvämmat? Hur påverkas människors konsumtion av snabbmat i relation till deras kunskap om hälsosam mat och hållbarhet? När, var, hur och varför använder konsumenter bekvämmat?

Fyra fallstudier kommer att göras på olika typer av bekvämmat: färdigmat för bebisar, färdiga måltider som köps i mataffären, mat som serveras på arbetsplatsrestauranger samt råvaror till färdigplanerade måltider som levereras i matkasse.

Forskarna från CFK kommer att vara ansvariga för fallstudien om färdigmat för bebisar. De kommer att undersöka 12-15 familjer med barn som är yngre än 18 månader och försöka besvara frågor som: Hur förstås färdiglagad bebismat av såväl konsumenter som producenter när det gäller hälsa, hållbarhet och bekvämlighet? Hur passar bekvämmat in i familjelivets rutiner? Hur presenteras färdigmat för bebisar i marknadsföringen? Vad skulle kunna uppmuntra hälsosammare och mer hållbara val? Detta kommer att undersökas med intervjuer, fokusgrupper och kitchen go-alongs.

Genom svaren från alla fyra fallstudierna kommer forskarna att kunna ge förslag på vilka strategier som kan användas för att få konsumenter att välja mer hållbar mat både ur miljö- och hälsosynpunkt.