Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Barns musikkomponerande i tradition och förändring

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Anniqa Lagergren, 2012.
Mitt forskningsintresse ligger inom temat nya media, undervisning och lärande där min plan är att undersöka vilken betydelse olika digitala verktyg har som villkor för barns och ungas skapande av musik ur perspektiven självutveckling, lärande och genus.

Detta är intressant med tanke på att dagens barn och unga föds in i teknikåldern och för dem är nya tekniska verktyg som datorn ett naturligt inslag i vardagen. Med ökad tillgång till Internetuppkoppling har även musik blivit mer lättillgänglig genom möjligheten att ladda hem musik från Internet. Vilket i sin tur öppnar upp för nya möjligheter att skapa egen musik utan att kunna spela ett instrument. Färdigheten ligger snarare i att bemästra mediet och många unga idag samplar musik från Internet och bygger ihop sin egen musik.

I förlängningen är avsikten att kunna se hur musikskapande med digitala verktyg kan utgöra en meningsfull del i skolans verksamhet.