Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandlingsprojekt: The conflict between old and new work content in HR work; A longitudinal qualitative study of the HR function in a global industrial organization

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syfte; Att undersöka effekterna av implementeringen av HRT över tid med avseende på HR-arbete och yrkesstatus samt intressekonflikter för HR-funktionens ambitioner, uppdrag och förändrade arbetsmetoder i relation till linjechefers arbetsmetoder och ledarutmaningar.
Upplägg; En kvalitativ långtidsstudie med en global industriell företagsgrupps svenska HR funktion, som fall.
Insamlandet av empiri har skett i två steg. 2007 genomfördes deltagande observation i fem tvådagars utbildningstillfällen för blivande Human Resources Business Partners. Under 2017/2018 genomfört ett antal intervjuer och skuggningar med HR personal och linjechefer, samt intervjuer med HR personer inom den globala HR funktionen om HRs arbete, praktik och verktyg, samt genomgång av värderingsdokument, ledarskapsdokument, uppföljningsverktyg och utvärderingsverktyg mm.