Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att ge form åt musikaliska gestaltningar – En socialsemiotisk studie av körledares multimodala kommunikation i kör

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Ragnhild Sandberg-Jurström, 2009.
Sex svenska körledares samspel med de körer de leder har i detalj granskats med hjälp av videoinspelade repetitioner och konserter. Resultatet har blivit Ragnhild Sandberg Jurströms doktorsavhandling i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Hon visar i sitt arbete hur komplex och mångfasetterad kommunikationen mellan körledare och sångare är.

Avhandlingen Att ge form åt musikaliska gestaltningar. En socialsemiotisk studie av körledares multimodala kommunikation i kör lades fram Ragnhild Sandberg Jurström vid disputation den 18 september 2009. Tidigare forskning om kör har mestadels utgått från experiment, enkäter och intervjuer, men här analyseras alltså den praktiska verksamheten.

Studien visar hur körledarnas användning av både tal, pianospel, gester, blickar och andra kroppsuttryck skapar en körkultur där såväl syn- som hörselintryck blir viktiga. Körledarna varierar ständigt sättet att uttrycka och illustrera musiken beroende på sina val av resurser. I samspelet mellan körledare och körsångare skapas på så vis ett körspecifikt, ett genrespecifikt och ett lokalt utformat musikspråk i körerna. Studien visar också hur körledarna med sitt kunnande styr och samordnar det musikaliska arbetet samtidigt som de tar vara på och låter körsångarnas egna erfarenheter och kunnande få stå för en stor del av det goda resultatet.

Ragnhild Sandberg Jurströms förhoppning är att resultatet ska stimulera till reflektioner och diskussioner hos körledare och körsångare liksom hos musiklärare och studenter om körledarens roll samt hur valen av sätt att kommunicera skapar varierade förutsättningar för hur körsångarna ska kunna lära sig uttrycka den musik som sedan ska framföras på konsert.

Ragnhild Sandberg Jurström är utbildad pianolärare, musiklärare och körpedagog. Hon har undervisat inom både kulturskolan och gymnasieskolan med körsång och piano som huvudsakliga ämnen. I många år har hon också lett flera olika blandade körer.
Med ett yrkesrelaterat intresse för både gestaltande och lärande processer i körers verksamhet har hon på ett djupare plan studerat vad som sker i den musikaliska kommunikationen mellan körledare och körsångare.