Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Remigio Cabrera Trujillo ny hedersdoktor i fysik

Publicerad

Professor Remigio Cabrera Trujillo från Nacional Autónoma de México (UNAM) har utsetts till hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Professor Trujillo är en ledande atomfysikteoretiker som studerar olika atomära kollisionsprocesser.

Grattis till utnämningen! Hur ser du på att bli hedersdoktor?

– Det är en stor ära för mig och jag är rörd och glad över utmärkelsen. Jag besökte Göteborg första gången hösten 2015, när jag tog över Linneaus-Palme-programmet, ett program för utbyte av studenter och lärare. Det gav mig stor möjlighet att lära känna Sverige, särskilt Göteborg.

Professor Remigio Cabrera Trujillo– Jag är glad och tacksam över att få vara en del av gruppen hedersdoktorer vid Göteborgs universitet. Förhoppningsvis kan jag fortsätta och förbättra mina bidrag till vetenskap och undervisning och framförallt bidra till ett samhälle med allt kunnigare och väl förberedda studenter. De blir ju nästa generation forskare och lärare. Och som jag brukar säga till studenterna, ni måste vara bättre än läraren, om inte, blir det inte några framsteg!

Kan du berätta lite om Linneaus-Palme-utbytet?

– Det är ett utbytesprogram mellan Göteborgs universitet och Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) för utbyte av studenter och lärare inom fysikområdet. Det började 2014 med undertecknandet på en konferens, men jag började samordningen först 2015. Vi har lyckats väldigt bra med att locka studenter och professorer i båda riktningarna. Huvudtanken är att främja det kulturella och vetenskapliga utbytet av idéer och expertis.

Vad handlar din aktuella forskning om?

– Min nuvarande forskning är inom området atom-, molekylär- och optisk fysik. I synnerhet studerar jag tidsberoende atom- och molekylprocesser, så kallad dynamik. Jag utvecklar teorier för att redogöra för kopplingen av elektron- och kärndynamiken i Schrödinger-ekvationen, det vill säga kvantmekanik, med tillämpningar i fysik och kemi. Jag studerar också atomer och molekyler vid extrema miljöförhållanden, särskilt vid högt tryck. Ett annat forskningsområde är studier av atomer och molekyler som växelverkar lasrar.

Vilket av dina nuvarande forskningsprojekt ligger dig varmast om hjärtat?

– Ärligt talat, alla! Men jag gillar att lägga tid på det gamla problemet med energiöverföring i atom- och molekylära kollisioner. Det är ett fält som började med Niels Bohr och som hanterar de skador som joner eller atomer förorsakar på materia. Det har tillämpningar inom strålbehandling och dosimetri, det vill säga cancerbehandling, och för att utveckla nya material.

Kan du berätta lite om hur du ser på undervisning?

– Undervisning är en grundläggande aktivitet vid ett universitet. Ett universitet utan studenter är inte ett universitet. Ny teknik hjälper till i undervisningen, på distans och med mer visuell information. Men undervisning är fortfarande en aktivitet som kräver utbildning av hjärnan ur en logisk synvinkel, i synnerhet inom matematisk fysik. Där, enligt min erfarenhet, är de gamla svarta tavlorna där bevisföring görs, viktigast. Om en student kan se och förstå de olika bevisleden, så lär studenten sig. Så att öva, lösa problem och diskutera lösningar är mer lärorikt än att tillhandahålla högteknologisk visualisering. Samspelet med eleverna är också avgörande för att ge dem förtroende och visa vägen. Det är så jag ser på undervisning.

Professor Trujillo har sedan 2015 varit ansvarig för det utbyte som institutionen för fysik vid Göteborgs universitet haft med UNAM-Cuernavaca. Hans studier innefattar tidsberoende studier av spridning, kemiska reaktioner, vibrations- och rotations-, excitiation- och jonisationprocesser. Hans forskning har resulterat i ett hundratal publikationer i ledande tidskrifter, och han är editor för den ansedda tidskriften Advances in Quantum Chemistry. Professor Trujillo har bidragit till att stärka det internationella inslaget i verksamheten vid naturvetenskapliga fakulteten.