Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pedagogiskt pris för programvara som hjälper studenters lärande

Publicerad

Stellan Östlund, professor i fysik och Hampus Linander systemutvecklare vid institutionen för fysik, har utsetts till mottagare av Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2019. De tilldelas priset för att ha utvecklat en programvara som stöttar studenters förståelse och ger snabb återkoppling i deras lärandeprocess.

Hur känns det att bli utnämnd till fakultetens pedagogiska pristagare 2019?

– Det känns väldigt trevligt att insatsen uppmärksammas eftersom det är mycket arbete som ligger bakom, säger Stellan Östlund.

Hampus Linander håller med:
– Ja, vi är mycket glada och stolta över att vårt arbete med att skapa verktyg för att förbättra undervisningen uppmärksammas.
Hur kommer det sig att ni har utvecklat ett pedagogiskt program?
– Jag tyckte att det saknades effektiva datorverktyg som kunde hantera frågor som kommer upp i högskolematematik och -fysik. Jag tänkte att jag med min bakgrund som teoretisk fysiker, lärare och mitt intresse för datorer kunde bidra med något användbart, säger Stellan Östlund.

Stellan Östlund och Hampus LinanderHur ser ni på ert samarbete?

– Vi brinner båda för att förbättra pedagogiken inom fysik och matematik och därför har det fungerat väldigt bra att arbeta ihop. Det har varit roligt att bygga vidare på Stellans idéer och dem möjligheter som han såg, säger Hampus Linander.
Stellan håller med om att samarbetat har fungerat bra.
– För min del har det även varit betydelsefull att jag fått lära mig mer om programmering och modern webbutveckling, den typen av programmering skiljer sig mycket från programmeringsteknik som används inom forskning.
– För oss har det även varit betydelsefullt att kursansvariga och studenter har varit positiva till att låta oss testa och utveckla programmet i deras kurser, säger Hampus Linander.

Vad har ni på gång den närmsta tiden och har ni några framtidsplaner, vad gäller pedagogisk utveckling?

– Det finns flera saker som vi vill utveckla med programmet, bland annat behöver det bli mer användarvänligt. Vi hoppas också att fler lärare kan komma igång med programmet i standardkurser.

Stellan Östlund och Hampus Linander tilldelas Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2019 med följande motivering:

”Stellan Östlund och Hampus Linander har utifrån ett pedagogiskt perspektiv utvecklat en programvara som stöttar studentens förståelse och ger snabb återkoppling som för lärandeprocessen framåt. Programvaran aktiverar studenterna till att bli lärande resurser för varandra då diskussioner om lösningsstrategier och felsökning är en del av programmets möjligheter. Vidare bidrar programvaran till ett mer aktivt arbetssätt hos studenterna. Den ger stöd till lärare så att de snabbt ska kunna ge återkoppling på uppgifter och tydligare mäta studenternas kunskapsutveckling under kursens gång. Programvaran har utvecklats i öppen källkod för att möjliggöra för lärare inom både högskola och gymnasium att använda, modifiera och sprida programmet. Den har på ett mycket lyckat sätt använts inom flera kurser, bland annat på Fysikprogrammet, Sjukhusfysikerprogrammet och Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet samt på Teknisk fysik vid Chalmers. Både kursansvariga, räkneövningsledare och studenter som arbetat med programmet anser att det bidragit mycket positivt till lärandet och förståelsen av kursmaterialet."

Om pedagogiska priset

Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris delas ut årligen för att uppmärksamma goda insatser inom utbildningsverksamheten. Priset som består av ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor kommer att delas ut på fakultetsdagen den 13 november.