Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel till forskning om rum och åldrande i nutida Afrikanska urbaniteter

Publicerad

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat dryg 4 miljoner i forskningsmedel till ett tvärvetenskapligt projekt om rum och åldrande i nutida afrikanska urbaniteter. Deltagare i projektet är Catharina Nord (projektledare), universitetslektor på Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet samt Andrew Byerley, universitetslektor på avdelningen för Kulturgeografi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Forskningsprojektet är treårigt och titeln är ”Vilka platser? Vilket åldrande? Rum och åldrande i nutida afrikanska urbaniteter: exemplet Namibia och Uganda”. I det här projektet studeras rumsliga aspekter av äldre människors vardagsliv och åldrande i nutida afrikansk urbaniteter, Walvis Bay i Namibia och Jinja i Uganda. Människor i Afrika åldras under sociala och ekonomiska förhållanden som genomgår snabb förändring och urbana miljöer är i allra högsta grad dynamiska platser. En utgångspunkt är att dessa komplexa platser är sammanflätade med äldre människors strategier och subjektiviteter, processer i vilka den dynamiska staden kan vara en tillgång och ett hinder.

Projektet korsar kulturgeografiska begrepp med gerontologiska. Urbanitet ses som throwntogetherness, där åldrande förhandlas i olika slags rum: sociala, imaginära, historiska och praktiska rum. Åldrande är en konstruktion dvs. åldrandet uppstår i denna förhandling. Befintlig forskning om stad och åldrande i Afrika har inte explicit berört rummet som en faktor i åldrandet. Detta gap ämnar forskningen fylla.

Projektet har en kvalitativ forskningsdesign. Fältarbete kommer utföras i Kuisebmond (Walvis Bay) och Walukuba (Jinja), stadsdelar där ekonomiskt missgynnade människor bor. Ca 30 personer över 60 år kommer att engageras som deltagare, män och kvinnor, pensionärer eller sysselsatta i informell sektor. Datainsamling kommer ske med olika metoder: intervjuer, visuella metoder och workshops.