Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marie Stenseke förklarar varför mångfalden behövs bland experterna i arbetet med IBPES rapporter

Publicerad

Bild på Marie StensekeMarie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet sitter med i den vetenskapliga expertpanelen IPBES. Den är initierad av FN och är den biologiska mångfaldens motsvarighet till klimatpanelen IPCC. I expertpanelen sitter 25 forskare, som representerar olika discipliner, geografiska områden, åldrar och kön. Alla representerar olika dimensioner där Marie representerar den samhällsvetenskapliga.

I filmen nedan förklarar hon värdet av att inkludera ett brett spektrum av experter och varför det behövs en sådan mångfald bland experterna i arbetet med IPBES olika rapporter.


Om IPBES:

Läs mer hos Naturvårdsverket som är svensk kontaktmyndighet för IPBES

Om Marie Stenseke

Marie Stenseke, född 1963, är professor vid Institutionen för ekonomi och samhälle på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har lett ett flertal forskningsprojekt med bäring på landskap och miljö, landsbygdsutveckling samt friluftsliv, och har bred erfarenhet av att verka i tvärvetenskapliga sammanhang i frågor som rör markanvändning och naturresursförvaltning. I sin forskning strävar hon bland annat efter att förbättra kunskapsunderlaget för beslut om skötsel och förvaltning av landskapet utanför tätorter. Läs mer här