Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gemensamt upprop för jämställdhet

Publicerad

Jämställdhet i högskolesektorn är avgörande för att få fram vetenskapen vi behöver för att tackla moderna utmaningar. Det är budskapet i ett gemensamt uttalande från de unga akademierna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen.

Representanter för unga akademiker i Norden och Baltikum sitter på ett möte.

Foto: Erik Thor

De unga akademierna utgör forum för ett urval av de främsta yngre forskarna. Med det gemensamma uttalandet vill man engagera den kommande generationens forskare i arbetet för ökad jämställdhet.

– Jämställdhet handlar inte bara om rättvisa utan är också ett sätt att främja vetenskaplig kvalitet. Vi har helt enkelt inte råd att fortsätta slösa bort en stor del av de bästa forskarna. Som unga forskare kan, och bör, vi anta en central roll i att ta itu med dessa frågor, säger Maria Tenje, ordförande i Sveriges unga akademi 2018–2019.

Könsskillnader ett problem

I Norden är kvinnor väl representerade både på doktorand- och postdoknivå, men fortfarande underrepresenterade på de högsta positionerna. I Sverige var andelen kvinnor bland professorerna 29 procent 2018. Trots att ansatser gjorts för att rekrytera och behålla fler kvinnor inom akademin kvarstår problemet med stora könsskillnader. Det är dags att vädra ut förlegade mönster som lägger hinder i vägen för den vetenskap vi behöver och vill ha menar undertecknarna av uttalandet.

De unga akademierna presenterar ett antal handfasta förslag som berör alla delar av forskarvärlden: rekrytering och karriärvägar, forskningsfinansiering, ledarskap, arbetsmiljö, mobilitet, publicering och konferenser. Uttalandet riktas till en rad instanser i nordiska och baltiska länder.

– Vi uppmanar lärosäten, forskningsfinansiärer och politiker att ta vara på och agera på våra förslag. En förbättrad kultur och nya perspektiv inom akademin kommer att gynna samhället, säger Magnus Jonsson, ordförande i Sveriges unga akademi 2019–2020.
Uttalandet är undertecknat av de unga akademierna i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Estland, Lettland och Litauen.

Kontakt:
Maria Tenje, 070-866 70 66, maria.tenje@angstrom.uu.se
Magnus Jonsson, 070-089 62 31, magnus.jonsson@liu.se
Karl Wennberg, 070-510 53 66, karl.wennberg@liu.se
Sebastian Westenhoff, 076-618 39 36, sebastian.westenhoff@chem.gu.se
Annika Moberg, 070-325 32 18, annika@sverigesungaakademi.se

Det unge akademi, Danmark
Den unga akademin i Finland
Akademiet for yngre forskare , Norge
Sveriges unga akademi
Den unga akademin i Estland
Den unga akademin i Lettland
Den unga akademin i Litauen