Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

USEFOR Patienters delaktighet i rättspsykiatrisk vård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Celam och Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linneuniversitetet

Finansiär
FORTE

Kort beskrivning

Projektet innebär flera studier av patientdelaktighet i rättspsykiatrisk vård
Enligt svensk hälso- och sjukvårdslag ska vården verka för patientdelaktighet och vården ska utgå från patientens vilja. Tvångsvård och patientdelaktighet har en naturlig motsättning, vilket medför särskilda utmaningar inom den rättspsykiatriska vården.

Vi vill undersöka hur patientdelaktighet kan förstås i rättspsykiatrin både från personal och patienters perspektiv. Framförallt kommer vi använda oss av livsvärldsorienterade intervjuer för att studera fenomenet, även en enkätstudie kommer genomföras.

Eftersom delaktighet i form av delat beslutsfattande är en central del av att arbeta personcentrat, är det mycket angeläget att beforska ämnet för att ge bättre underlag till den större diskussionen om personcentrad vård inom rättspsykiatrin.