Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteraturstudie: Evidensbaserade hälsoutfall och uppfattningar om den byggda miljön på barnsjukhus

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Projektet syftar till att undersöka den nuvarande forskningsbaserade kunskapen om hur byggd miljö på barnsjukhus påverkar hälsoutfall hos barn, föräldrar och personal. En litteraturstudie genomfördes genom databaserna Cochrane Library, Embase, Medline och CINAHL mellan 2008-2019. Sökresultatet gav totalt 1414 artiklar och efter granskning i flera steg baseras resultatet på åtta inkluderade artiklar, varav två presenterade hälsoutfall. De andra artiklarna presenterade resultat med mått på uppfattningar eller tillfredsställelse med byggd miljö för barn, föräldrar eller personal vid flytt till en ny eller renoverad anläggning. Dessa mått var generellt högre för den nya jämfört med den gamla anläggningen. Forskningsprojektets resultat indikerar en brist på tillgänglig forskning i evidensbaserad design vid byggandet av nya barnsjukhus.